hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Beroepingscommissie

Op donderdag 10 april j.l. heeft de beroepingscommissie de kerkenraad medegedeeld dat zij tot een unanieme keus is gekomen over een kandidaat die naar haar mening voldoet aan het missionair-protestantse profiel van onze gemeente. Anders gezegd, de commissie verzoekt de kerkenraad een beroep uit te brengen op Sibilla Verhagen (39) uit Delft.
Na haar middelbare schoolopleiding, studeerde Sibilla Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft. Onder andere in dit vakgebied heeft zij haar werkzaamheden verricht. Daarnaast was Sibilla breed actief op de raakvlakken van kerk en samenleving. Sibilla hoopt in juni a.s. de masteropleiding predikant af te ronden. Vervolgens volgt nog een kerkelijk examen.

 Sibilla is getrouwd met Ritske van Leeuwen. Samen hebben zij een dochter Vera. Vera is 3 jaar oud.
Na gesprekken met diverse kandidaten bleven er twee over. De commissie heeft zich vervolgens gesplitst en heeft elke groep bij beide kandidaten afzonderlijk een dienst bijgewoond. Na afloop van de dienst heeft er bij de kandidaten thuis nog een gesprek plaatsgevonden.
De commissie realiseert zich dat Sibilla, behalve haar stage, geen ervaring heeft als gemeentepredikant. Daartegenover staat een intense motivatie om predikant te worden en zijn er aantoonbare initiatieven en resultaten in missionaire activiteiten. Ook heeft zij een brede maatschappelijke ervaring. Sibilla hecht veel waarde aan het pastoraat. De commissie ervaart haar als iemand met een open houding waarmee het prettig communiceren is.
Sibilla heeft zich terdege voorbereid op haar interesse in Alkmaar. Zo heeft zij onder andere meerdere gesprekken gevoerd met gemeenteleden, voorganger en kerkelijk werkers.
Op de gemeenteavond van 19 mei a.s. zal de voorzitter van de beroepingscommissie, Tjalling Alkema, meer informatie verstrekken.

Namens de beroepingscommissie,
Tjalling Alkema