hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - mei 2014

Donderdag 3 april: een extra kerkenraadsvergadering. Het moderamen deed verslag van de hoorzitting van het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen op 24 maart, in Haarlem. Dit College behandelt het ingediende bezwaar van enkele gemeenteleden tegen het gebouwenbesluit, dat de kerkenraad op 27 mei 2013 nam: sluiting en afstoting van de Trefpuntkerk, De Terp en de Kapelkerk.Op de hoorzitting konden beide partijen hun standpunt toelichten en de leden van het College stelden vragen.

 Aan het eind van de zitting kregen we te horen, dat het mogelijk wel tot eind mei kan duren, voordat het College uitspraak doet. “Wilt u,” werd ons gevraagd, “mediation een kans geven? Komt u er dan samen uit, dan is er geen uitspraak van het College nodig. Probeer eerst de kou uit de lucht te halen en dan een oplossing te vinden.”De tijd dringt, want het verlies blijft doorgaan; dit betreft niet alleen de financiën maar ook het elan van onze gemeenteleden. Daarom heeft het moderamen deze extra vergadering belegd: om verslag te kunnen doen van de hoorzitting en om van de kerkenraadsleden te vernemen hoe zij denken over het met spoed ingaan van een mediation-traject. De mening van de kerkenraad was unaniem: ja, doen.

Woensdag 9 april: de eerste bijeenkomst van het moderamen en de bezwaarden, onder leiding van mediator C. Schaap van KerkDialoog.

Donderdag 10 april: op de kerkenraadsvergadering kon over de mediation bijna niets gezegd worden: de deelnemers hebben geheimhoudingsplicht.
Er was in deze kerkenraadsvergadering ook zeer positief nieuws: de beroepingscommissie kwam verslag doen van hun werkzaamheden. Het resultaat is, dat ze mevrouw Sibilla Verhagen de beste persoon voor onze PGA vinden. Voor verdere informatie: het verslag(je) van de beroepingscommissie in deze Samen Verder en op de gemeenteavond van 19 mei.
Helaas kon (vanwege te weinig aanwezigen) geen besluit genomen worden over de aanstelling van een JOP-medewerker voor 8 uur per week voor 3 jaar. Het moderamen heeft een extra gesprek gehad met de Taakgroep Jeugd & Jongeren en vindt dat de JOP-medewerker een goede zaak voor ons is. Op de kerkenraadsvergadering van 12 mei zal het voorstel nogmaals aan de orde gesteld worden.

Woensdag 23 april: tweede mediation-bijeenkomst.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.