hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - mei 2014

Mijn aandacht werd onlangs getrokken door een artikel over leeftijdsopbouw. Als we in grote lijnen kijken naar de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking geldt dat de vijftigers het meest vertegenwoordigd zijn. Binnen de PKN ligt de verhouding anders, men is duidelijk gemiddeld wat ouder.

Als we meer in detail zouden kijken valt op dat er binnen de PKN over het algemeen bijna twee keer zoveel zestigers zijn als dertigers. Een ander opvallend verschil tussen het Nederlandse en het PKN-beeld is dat van de oudere generaties er relatief velen lid zijn van een kerk; van de jongere generaties is dat relatief weinig. Het gevolg hiervan is dat de kerk in theorie door natuurlijk verloop afstevent op een forse afname van het aantal leden. 

Hopelijk wordt nog enig tegenwicht geboden doordat religie in het algemeen weer belangrijker wordt. Maar het scala waarin religie valt te beleven is dermate breed dat dat voor een kerk amper is te volgen.
 

SV 2014 04 04 besturen 1 SV 2014 04 04 besturen 2

De kolommen geven het percentage weer per leeftijdsgroep.
 

Het gevaar van een grote groep 50- en 60-ers is dat zij noodgedwongen, maar vooral goed bedoeld de dienst uitmaken. Aanwas van onderaf, zowel in aantal als in het bestuur, is o zo belangrijk om de betrokkenheid en invulling van en door die kant vorm te kunnen geven. Het vergt dus ook investeren in die groepen.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde ligt de PGAlkmaar nog iets voor in de hogere en achter in de lagere leeftijdscategorieën, waarbij sectie Noord nog het meest het PKN beeld benadert. Het gaat mij in de plaatjes niet om de cijfertjes in detail, maar om het globale beeld.
 

SV 2014 04 04 besturen 3 SV 2014 04 04 besturen 4

De kolommen geven het percentage weer per leeftijdsgroep.
 

Dus meer vergrijzing aan de bovenkant en ontgroening aan de onderkant; dus al snel rijp voor één locatie? Dat hangt ook van de aantallen en de verhoudingen af en die geven toch nog vertrouwen in twee levenskrachtige vierplekken. Het woord vierplek klinkt wat beter dan preekplek, we doen immers aanzienlijk meer dan preken (aanhoren).

Ik heb laatst eens moeten opgegeven wat er hier binnen de PGA allemaal speelt. Per sectie valt dat nog wel mee, heeft ieder een eigen belang en stokpaardje; maar ga dat dan eens optellen tot een PGA behoefte en belang. Het wordt al snel heel complex. En dat allemaal in een tijd van herdenken, lijden, vieren, vrijheid, opstanding; in alles uitziend naar de Geest.
Ik ben erg blij dat er goede vorderingen zijn in het aanzoeken van een nieuwe predikant voor Noord, voor het missionaire profiel. Hier lijken de wegen gebaand. In Zuid is het nog zoeken naar de weg; water bij de wijn. In het gebouwenproces is een traject van mediation ingegaan. In het kort is mediation: toch samen een conflict proberen op te lossen, via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Het begrip is sterk in opkomst in de civiele rechtspraak alsook in de behandeling van kerkelijke geschillen.
Het voelt heel erg goed om zoveel Oudorpers wekelijks waar te nemen in de resterende PGA diensten. Van deze intentie moet ook een krachtig signaal uitgaan.

Cor Docter