hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Gemeenteavond 19 mei 2014

Het was een drukbezochte gemeenteavond: meer dan 60 personen waren aanwezig in De Blije Mare!

Dit keer was er, naast de bespreking van de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, allereerst een uitgebreid verslag van de beroepingscommissie.

De voorzitter van de commissie, Tjalling Alkema, deelt ons met veel enthousiasme mee dat de commissie de kerkenraad verzoekt een beroep uit te brengen op Sibilla Verhagen, 39 jr., woonachtig in Delft.
Hij geeft een uitgebreid verslag hoe de beroepingscommissie was samengesteld, hoe de procedure was, etc. en waarom de uiteindelijke keuze viel op mevrouw Verhagen.

 Wat mij persoonlijk aansprak en raakte in dit prachtige relaas van Tjalling, waren de woorden van Sibilla op de vraag van de beroepingscommissie waarom zij predikant wilde worden: "Ik ben ervan overtuigd dat het goed is bij God en dat gun ik iedereen".
Vragen n.a.v. het verslag:
-- Komt ze in deze omgeving wonen? Ja.
-- Wordt ze alleen voor Noord benoemd of voor heel Alkmaar? Haar werkterrein zal hoofdzakelijk in Alkmaar Noord zijn, voor het missionair-protestants profiel. Maar ze is beroepen voor de hele PGA.
-- Wat is haar ervaring in pastoraat? Ze is als gemeentelid en als ouderling heel actief, ook in het pastoraat. Door de beroepingscommissie is ze er goed over doorgevraagd en ze staat daar met hart en ziel achter.
-- Gevraagd wordt naar haar contact met jongeren en of de JOP medewerker nu nog wel nodig is. Ze komt op de jongeren (die ruim vertegenwoordigd waren in de beroepingscommissie) goed over. Wat betreft de JOP medewerker: die heeft een andere invalshoek en zij zullen elkaar aanvullen.

Na de pauze wordt als eerste de jaarrekening van het College van Diakenen behandeld.
De vragen van de gemeenteleden worden door penningmeester Piet de Boer uitvoerig beantwoord.

Daarna wordt de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters uitgelegd door Fred ter Horst, met aan de knoppen van de beamer Wilco den Dikken van de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties). De stukken zijn door de accountant gecontroleerd en correct bevonden.
De jaarrekening van 2013 is 30% beter (minder slecht) dan die van 2012. Dat is een positief gegeven. Kwalijker is het feit dat een zeer groot deel van het geld wordt opgebracht door leden van 70+.
Bij de rondvraag wordt het CvK uitvoerig geprezen voor het vele werk dat zij verricht. Bewondering voor de enorme inspanning en complimenten daarvoor worden gegeven.

Voorzitter Cor Docter sluit de avond met het lezen van Lied 262; 'Deze dag, het werk gedaan, de nacht daalt op de aarde.'
Edith van Tiel, notuliste