hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - juni 2014

Aan het einde van dit seizoen is het tijd voor aandacht bij afscheid. Het is en wordt her en der benoemd en er is al wat over geschreven, maar op een dag is het dan zover. Op 22 juni zullen we stilstaan bij het afscheid van ds Jan C. den Hertog en van ds Fokje E. van Roekel-Brouwer.

In de morgendienst in de Trefpuntkerk zal ik mij specifiek tot Jan richten, ’s middags tijdens de inloop in de Wijkplaats zullen we speciale aandacht geven aan Fokje.
De kerk spreekt de ziel aan, althans zo kijkt Jan in algemene zin naar de kerk. Het meest lief zijn hem de muziek en de rituelen, de kerkdienst dus. Belangrijk daarbij zijn zorgvuldig taalgebruik en ook de stilte en nadenken: wat bedoelen we? God is een geheim.

 Fokje is meer geraakt door het verhaal van ieder mens als een uniek en kostbaar schepsel van God in verbondenheid met anderen. Het werk in de gemeente wordt gedragen door de mensen zelf. Daarom zijn diaconaat en onderling pastoraat zo belangrijk: mensen die delen bij vreugde en bij verdriet.
Jan en Fokje, namens de kerkenraad wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle werk wat jullie voor de PGA, voornamelijk in Oudorp, hebben gedaan, voor alles wat jullie daar in hebben gelegd. Het ga jullie goed, onder Gods zegen.
Na afscheid komt ook weer tijd voor nieuw. De ontwikkelingen met een nieuwe predikant, mw Sibilla Verhagen, verlopen voorspoedig. De beroepingscommissie heeft reeds goed werk geleverd, maar gaat nog even door, t/m de festiviteiten rond de bevestiging.
Na het verschijnen van dit nummer breekt de vakantieperiode aan. De kerkenraad is op 26 mei voor het laatst (voor de vakantie welteverstaan) bijeen geweest.
Bij het schrijven voor dit nummer is de mediation nog gaande. Het neigt ten einde, maar dat is nog niet zeker. Wanneer er op korte termijn iets te melden valt, zullen wij trachten dat op één of andere manier kenbaar te maken. Met de gebouwenkwestie lijkt het eenzijdig veel om geld te gaan. Maar ook hierin gaat het om meer en andere waarden, de waarden binnen de contouren van de kerk. De sociale, maatschappelijke, persoonlijke, maar bovenal de geestelijke waarden.
Moge de Pinkstergeest zijn uitwerking hebben.
Gods Geest strekt zich over kerkmuren heen.

Cor Docter