hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - juni 2014

Op 12 mei begonnen we met een korte extra kerkenraadsvergadering. Die was nodig om wat besluiten te nemen. Dat ging vlot, na een goed half uur had de kerkenraad besloten:

1. Op verzoek van de Taakgroep Jeugd & Jongeren kan er voor 3 jaar een JOP-medewerker aangesteld worden voor 8 uur per week.
2. In 2015 wordt gewerkt aan het verminderen van het aantal kerkdiensten in Zuid, zodat er vanaf begin 2016 steeds 1 dienst in Zuid is.
3. De kerkenraad besloot unaniem mevrouw Sibilla Verhagen te verkiezen tot predikant van onze gemeente.

Op de aansluitende vergadering van de Kleine Kerkenraad werd de meeste tijd besteed aan het doornemen en bespreken van de Jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.
Op 19 mei waren verheugend veel gemeenteleden aanwezig op de gemeenteavond. Zie het verslag hierover.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.