hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Mediation Gebouwenbesluit

Op 27 mei 2013 heeft de kerkenraad een gebouwenbesluit genomen. Dit na eerst een voorlopig besluit te hebben genomen en hierover twee gemeenteavonden te hebben gehouden.
Tegen dit gebouwenbesluit is door zeven gemeenteleden uit oost een revisieverzoek ingediend, wat niet door de kerkenraad is gehonoreerd. Daarop is een formeel bezwaarschrift ingediend bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (het RCBBG).
In de behandeling door het RCBBG is aan het eind van de hoorzitting op 24 maart 2014 zeer sterk aangedrongen op mediation. In het kort is mediation: toch samen een conflict proberen op te lossen, via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Het begrip is sterk in opkomst in de civiele rechtspraak alsook in de behandeling van kerkelijke geschillen.

 Tijdens een extra kerkenraadsvergadering op 3 april jl. heeft de kerkenraad unaniem ingestemd met mediation. Het moderamen kreeg mandaat tot het voeren van de mediationgesprekken. Als mediator is aangezocht mr. drs. J.C. Schaap van bureau KerkDialoog. Ook door bezwaarden werd deze persoon als mediator acceptabel bevonden.
Na zes besprekingen is de mediation helaas niet vruchtbaar gebleken. Tijdens het laatste gesprek op 26 mei jl. is geconcludeerd dat de mediation is mislukt. Beide partijen betreuren dit zeer. Derhalve wordt het RCBBG verzocht toch tot een uitspraak te komen inzake de door de kerkenraad gevolgde procedure met betrekking tot het gebouwenbesluit en het daartegen ingediende bezwaarschrift.

Cor Docter