hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - juli 2014

Op dit moment is er weinig tot geen nieuws te melden. Ongeveer een jaar geleden, aan het begin van dit bijna afgelopen seizoen, schreef ik: ‘we gaan een druk seizoen tegemoet waarin nog veel moet worden afgemaakt en verder ontwikkeld. Hopelijk kunnen we alles zover afronden, dat we aan het eind kunnen constateren in een stabiele situatie te verkeren’. Welnu, dat was wat optimistisch en gewaagd. Er is op vele fronten zeker veel gebeurd en gepasseerd, soms nare ervaringen en ook goede ontwikkelingen, maar we verkeren nog niet in een stabiele situatie. Sommige zaken namen meer tijd en hadden daarmee een sterk vertragend effect op andere ontwikkelingen; het is en blijft zoeken naar een verstandig evenwicht. Dat kost tijd en stevig doorwerken, maar ook rustig blijven en niet in paniek raken, met oog voor het grote geheel en de details, met geloof en vertrouwen in de toekomst.

We staan weer voor een vakantieperiode, aan alles om je heen is te merken dat velen al weg zijn en zaken stil vallen; er heerst een zekere rust. Allen die nog weggaan wens ik een goede vakantie, waarin ook nog even tijd is om na te denken over onze toekomst.

Gebouwen - vervolg
In aanvulling op het vorige maand gepubliceerde betreffende het mislukken van de mediation is nu het volgende mee te delen: Inzake de door de kerkenraad gevolgde procedure met betrekking tot het gebouwenbesluit en het daartegen ingediende bezwaarschrift heeft het RCBBG-NH dd 23 juni jl de bezwaren ongegrond verklaard. De kerkenraad zal bij de verdere uitwerking van het gebouwenbesluit het belang van de totale Protestantse Gemeente Alkmaar blijven nastreven.
Cor Docter vz.