hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Gebouwenbesluit - vervolg

Op 16 juli hebben de zeven gemeenteleden uit Oost, die eerder bij het RCBBG bezwaar hadden aangetekend tegen het gebouwenbesluit van de kerkenraad, een pro forma beroep ingediend bij het Generale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (het GCBBG). Dit tegen de afwijzende uitspraak van het RCBBG. Men laat zich weer bijstaan door de advocaat T. van Kooten.

De indieners van het beroep moeten nu binnen een maand een nadere motivering van het beroep insturen. Na ontvangst daarvan zal de kerkenraad in de gelegenheid worden gesteld om op het beroepschrift te reageren.

Cor Docter