hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - augustus 2014

We gaan weer van start, een nieuw seizoen ligt voor ons.

Noord ziet uit naar de komst van de nieuwe predikant, mw Sibilla Verhagen; dat zal zoals het zich nu laat aanzien eind oktober / begin november worden. Hierover zal elders meer in dit blad te lezen staan. Daarna gaan we weer afscheid nemen van ds Marius Braamse, die ons meer dan goed geholpen heeft in de vacante periode.

De jeugd ziet uit naar de komst van de JOP-jeugdwerker.
Op 22 juni namen we op goede wijze afscheid van ds Jan den Hertog en ds Fokje van Roekel; ook hierover zal ongetwijfeld elders meer staan. Ik noem het hier en nu om aan te geven dat er veel beweging is en dat we daarmee op korte termijn reeds zullen komen tot het eindplaatje van de beroepskrachtenformatie.

En dan het gebouwenbesluit. Waar waren we voor de vakantieperiode ook alweer gebleven? Er was een bezwaarschrift ingediend bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen in Noord Holland. Dat bezwaarschrift is op ondubbelzinnige wijze afgewezen. Daarop is door enkele bezwaarden nog enige tijd overwogen of men daartegen in beroep wilde gaan bij het hoogste Generaal College, maar na het glad kunnen strijken van een laatste hobbel is daar van af gezien. We kunnen weer verder, de blik vooruit. Veel, te veel praktische uitwerkingen hebben helaas een dik jaar in de wachtkamer gestaan, deels opgelegd, ongeduldige opmerkingen ten spijt. Wat dit alles in geestelijke zin heeft opgeleverd moet de tijd leren; dat duurt wel een paar jaren.
We kunnen verder, we kunnen nu na de vakantie alle energie richten op de verdere ontwikkeling van en binnen de PGA. Zo hebben we met name in Zuid onze eigen pioniersplek, waar we het meer dan druk genoeg mee zullen hebben. Ons parool voor de toekomst moet zijn dat we rustig doorgaan en metterdaad laten zien wat we voorstaan en willen. Hopelijk zijn er geen deuren dichtgeslagen, maar staan ze daartoe nog voldoende open.

Het is ook belangrijk om als totale PGAlkmaar gezamenlijk op te blijven trekken en elkaar te kunnen ontmoeten. Op 19 oktober vieren we onze gezamenlijke gemeentezondag, met als thema “Geloof, hoop en liefde…en de tegenstem”. De voorbereidingen zijn in volle gang; via dit blad en langs andere weg zullen we voldoende worden bijgepraat en uitgenodigd. Geloof, hoop en liefde klinken overbekend, maar wat zou die tegenstem zeggen? Dat prikkelt en nodigt uit dit vooral niet te willen missen.
Het PKN thema voor de startzondag, tevens het jaarthema voor 2014 is “Met hart en ziel – Vieren en verbinden”. Hiermee worden de kerkelijke gemeenten uitgenodigd om tien jaar hereniging in PKN verband te vieren en na te denken over wat mensen en christenen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Het is kostbaar als de kerk tijd en ruimte te bieden heeft voor mensen om elkaar te ontmoeten. Met daarbij op de achtergrond de gedachte dat de Derde zich bij deze ontmoeting voegt.
Ik zie wel parallellen tussen “Geloof, ziel, hoop, hart en liefde”, daar kunnen we weer een heel seizoen mee bezig zijn.

Cor Docter
ps: de scriba is op de kopij-inleverdatum nog met vakantie, van die kant een volgende keer weer meer.