hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - oktober 2014

Hè hè, eindelijk kan ik weer eens een stukje inleveren voor ons kerkblad. Hoewel het genieten van vakantie ook wel fijn was. Al met al was het een drukke tijd in onze kerk geweest.
Maar in de zomermaanden stond niet alles stil.
Er werd door de bezwaarden (tegen het gebouwenbesluit van mei 2013) een pro forma beroep ingediend bij het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Gelukkig werd dit later ingetrokken. Nu kunnen we verder gaan met het uitvoeren van het gebouwenbesluit. 

Dus zijn er deze maanden alweer vergaderingen en overleggen geweest, onder andere ter afronding van alles rond het bezwaar. En om vooruit te kijken.

Op 22 september kwam de kerkenraad bijeen. Als bezinning hebben we ons gebogen over de brief van Arjan Plaisier (scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland), gericht aan de hele kerkenraad. Het gaat hem vooral om de taak van de kerkenraad. Hij stipt aan: geen gewoon bestuur, de gemeente bij het heil bewaren, supervisie over de gemeente, de eenheid bewaren, apostolisch karakter, overvolle agenda waardoor bezinning in het gedrang kan komen. In kleine groepjes hebben we hierover gesproken. De bedoeling is om later een reactie aan dr. Plaisier te sturen, want daar heeft hij om gevraagd. (Wie geïnteresseerd is in de brief van dr. Plaisier kan op de landelijke website van de PKN terecht. Daar staan nog meer brieven van hem, bijvoorbeeld ook aan de hele gemeente.)
Voorzitter Cor Docter gaf een overzicht van de stand van zaken rond het bezwaar en beroep. Het College van Kerkrentmeesters is nu volop aan de slag gegaan met het uitvoeren van het besluit om gebouwen af te stoten.
De scriba ging in op de komende wisselingen in het ambtsdragerskorps: vertrekkers, maar hopelijk ook nieuwkomers. Dit is een zaak van iedereen: het moderamen, de huidige kerkenraad, de gemeenteleden.
Het College van Diakenen deelde mee, dat we een “meelevende gemeente” willen zijn voor Inge Landman, die namens Kerk in Actie naar Colombia wordt uitgezonden.
De kerkenraad ging akkoord met het voorstel om op 16 november, alleen ’s middags, één kerkdienst te houden, in de Immanuëlkerk in Noord, waar Sibilla Verhagen door dominee Nielspeter Jans bevestigd zal worden als predikant van onze PGA.
Ouderling Jan ter Veen heeft toegezegd de komende tijd onze afgevaardigde naar de Classis te willen zijn. Dit kreeg natuurlijk de goedkeuring van de kerkenraad.
Het moderamen stelde voor om artikel 8.1 van de Plaatselijke Regeling te laten vervallen. Hierin staat dat de kleine kerkenraad de begrotingen en jaarrekeningen van de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters bespreekt voor ze naar de gemeente gaan. In de praktijk werkt dit niet goed. Door het vervallen van dit artikel is het nu de kerkenraad die vooraf bespreekt. Dan volgt een gemeenteavond, waarna de kerkenraad de begroting of jaarrekening kan vaststellen. Zo werken we weer “gewoon” volgens de Kerkorde Ordinantie 11.6 en 7.
De kerkenraad ging akkoord met dit voorstel.

Vrijdag 26 september mocht ik samen met de voorzitter de beroepsbrief brengen bij Sibilla Verhagen, op haar tijdelijke adres. Zoals verwacht: zij tekende direct. We mogen ons gelukkig prijzen!

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba