hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - oktober 2014

Inmiddels heeft Sibilla Verhagen alle vereiste stappen doorstaan om predikant binnen de PKN te kunnen worden. De beroepsbrief is uitgebracht en het beroep is aangenomen. Op 16 november zal de bevestiging plaatsvinden door ds. Nielspeter Jans, een mooie uiting van de verbondenheid tussen PGA Noord en Zuid.

Mij wordt wel eens de vraag gesteld waarom er aan enig onderwerp in SV geen aandacht wordt besteed. Ik kan daar weinig anders op antwoorden dan ‘lever maar wat aan’. Uiteraard moet het onderwerp wel in de lijn liggen van de PKN, maar daar waakt de redactie wel voor.

 Wat het gebouwenbesluit betreft: soms wil iemand alsnog een balletje opgooien over een toepassing voor een gebouw. Een lumineus idee is altijd welkom, maar dan moet het ook wel zeer goed en nieuw zijn. Na de hele bezwaarschriftperiode kunnen we op herhalingen van zetten niet meer ingaan. Dat moet heel erg duidelijk zijn. Nu moet het CvK toch echt eerst in staat worden gesteld om uitvoering te geven aan het gebouwenbesluit.
Het moderamen heeft dan tijd om zich te gaan richten op de zaken die een beetje zijn blijven liggen en toch belangrijk zijn, op de invulling van het toekomstig beleid, waarbij de ontwikkeling van het gemeenteleven op en rond de twee locaties en de daaruit voortvloeiende verbetering van de huidige organisatie belangrijke punten zullen zijn en op verdere vernieuwing.
Om nog even op de aanstaande gemeentezondag door te gaan: ik ben bijzonder blij dat de Lutheranen daaraan ook deelnemen. Op landelijk niveau maakt de Evangelisch Lutherse Kerk deel uit van de PKN organisatie, maar op lokaal niveau valt dat vaak tegen. Veelal zijn het de prioriteiten en argumenten van het moment geweest om niet te ver te gaan, zo ook hier in Alkmaar. Maar op termijn zullen we niet zonder elkaar kunnen. Moge deze daad, naast de intensivering van de zomerse gezamenlijke diensten, een aanzet zijn tot vruchtbaar vervolg.

Cor Docter