hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - november 2014

Vergaderen: voor sommige gemeenteleden een leuke bezigheid, voor anderen een crime; voor de een meestal inspirerend, voor een ander soms ontmoedigend. Maar ook: tijdnemend of tijdrovend. Dit alles is natuurlijk ook afhankelijk van je karakter, van hoe je tegen de kerk aankijkt, hoe je eigen leefsituatie op dat moment is.

Op 23 oktober kwam de Kleine Kerkenraad bijeen. Na enkele korte agendapunten (mededelingen, notulen, post) kwam de vraag of we konden instemmen met de doop op 26 oktober van Rens, op 1 oktober geboren. Natuurlijk en van harte werd hiermee akkoord gegaan.
Het volgende punt was de bespreking van een verbetervoorstel voor de organisatie van onze kerkelijke gemeente. Na twee en een half jaar is het echt wel duidelijk dat er wat gewijzigd kan worden. Dan kun je vooral denken aan sectieteam/sectieberaad/wijkoverleg/kerngroep in relatie tot de taakgroepen en de kerkenraad; kortweg de aansturing van het lokale werk. Bij het opstellen van een nieuw beleidsplan merkten we, dat de organisatie van de kerk daarbij een belangrijk gegeven is. In de volgende vergadering van alle ambtsdragers bespreken we het verbetervoorstel ook en later het beleidsplan. Hierna komt er een gemeenteavond over het beleidsplan, maar dat kan wel februari/maart worden.
In elke vergadering van de Kleine Kerkenraad is er ruimschoots de tijd voor een “ rondje langs de velden”. Elke Taakgroep komt aan bod, met verslag, plannen en vragen. Dan merk je goed hoeveel er gewerkt wordt in de kerk en ook door heel veel mensen!

De gemeentezondag werd nog besproken. Voor een verslag verwijzen we graag naar de bijdrage van dominee Nielspeter Jans.
In het schrijven meldden we al dat de kerkenraad akkoord ging met het voorstel om op 16 november, alleen ’s middags, één kerkdienst te houden, in de Immanuëlkerk in Noord, waar Sibilla Verhagen door dominee Nielspeter Jans bevestigd zal worden als predikant van onze PGA. Die zondag is er dus geen dienst in de Trefpuntkerk en de Vrijheidskerk.
Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.