hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - november 2014

Op 19 oktober vierden we onze Gemeentezondag. Het was een mooie dag, goed bezocht. Veel gehoorde opmerkingen waren: “wat fijn om weer eens zo'n volle kerk te hebben” en “wat leuk om elkaar weer te zien en te spreken”. In die behoefte voldoet het dus zeker. Elders in dit blad staat een uitgebreid verslag, dus over de details hoef ik niet uit te weiden. Maar hier past wel een woord van dank aan de organiserende commissie onder leiding van ds. Nielspeter Jans en aan allen die door die commissie weer als vrijwilliger zijn ingeschakeld; er ontstond een hele piramide van medewerkers. Misschien heeft u tussen de middag wel uw eigen kommetje soep genuttigd. Van zo’n grote groep valt niemand met naam te noemen.

Er zal voldoende worden geëvalueerd en er waren ook woorden van kritiek. Natuurlijk, dat mag en moet ook zelfs, daar leren we van en worden we groot van. Maar toch, meer in z’n algemeenheid kan sommige kritiek niet vrijblijvend zijn, die roept ook een inspanningsverplichting op om het beter te doen. Dus niet terugtrekken op je eigen erf of in je eigen burcht, maar meld je aan voor een functie waarin je daadwerkelijk je stem kunt laten horen. Zo kun je echt wat bereiken, zo kun je meedoen om invloed te hebben en mee doen in de te nemen besluiten. Dat kan ook de functie van ambtsdrager zijn, een hoogdravend woord, maar niet meer of minder dan een plaats in de kerkenraad. Dat is het orgaan waar het beleid wordt bepaald.
Onlangs hebben we als bezinningsonderwerp stil gestaan bij de brief van Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de PKN, betreffende het ambt, aan de kerkenraad gericht. Daar kwam het nodige bij los. Het is niet meer als vroeger, de vanzelfsprekendheden zijn voorbij. Alleen maar op de oude voet doorgaan is er niet meer bij. Het bestuur slokt een grote hoeveelheid energie op. We moeten weer meer tijd vinden om een christelijke geloofsgemeenschap te zijn en te blijven. De kerkenraad is er voor om de eenheid te bewaren, met aandacht voor het apostolische van het ambt.
Hoewel het kerkelijk jaar en het kalenderjaar al weer ten einde lopen, is het kerkelijk seizoen weer volop draaiende. Vanuit het moderamen zijn we druk bezig met het invulling geven aan de toekomst, ook organisatorisch; maar het instituut kerkenraad zal blijven bestaan.

Met de oude Latijnse, veel in de muziek gebruikte woorden Soli Deo Gloria en Deo Gratias stonden we op 26 okt jl stil bij het 40 jarig organistenjubileum van Timon Nauta. Alleen aan God de eer en Dank aan God.

Cor Docter