hit counter joomla

nieuwsbrief

 

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief


 

kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. J. Zuidema
 
 26 mei 2022  10:00 uur:
dhr. G. Kluft
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. Geijlvoet, Leeuwarden
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
mw. M. Geerse
 
 12 juni 2022  10:00 uur:
W. van Houten

 

Andere diensten in het totaaloverzicht.


De vespers in de stille week, op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april, volgen we Jezus laatste wijsheden en lessen zoals die staan geschreven in Johannes 16 en 17.

 

In de viering van Witte Donderdag 14 april vieren we avondmaal, en we doen het weer in een kring zoals dat vóór corona op deze dag gebruikelijk was. We maken wel gebruik van de kleine zilveren bekertjes, dus dat is anders. De kinderen van de kindercatechese worden uitgenodigd om in deze dienst ook een aandeel te hebben.

 

Goede Vrijdag: deze dienst heeft een sober karakter en zal ingetogen zijn. Voorganger: Gerard Kluft, in samenwerking met Marja Ligterink (ouderling) We staan stil bij het lijden en sterven van Christus.

 

Paaswake 16 april: we naderen het feest van Pasen. In deze nacht zien we uit naar het licht van Pasen. Voorganger: Gerard Kluft, in samenwerking met Laura Voet (ouderling) De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. We vieren onze doop, en zetten elkaar in het licht. We zingen liederen die passen in deze viering. De jongeren hebben een aandeel in deze dienst. Het thema is: “Wat betekent Pasen voor jou? en in deze wereld nu?” Vanuit het donker gaan we het licht van de paasmorgen tegemoet.


vlogcatechese

Volg de vlogcatecheses van dominee Sibilla op Youtube.


nieuwsbrief kinderen&kerk

Wist je dat er een nieuwsbrief kinderen&kerk is? Zo’n vier keer per jaar wordt deze via de email verspreid. Dus als je op de hoogte wil blijven van de activiteiten voor kinderen in en rond de Blije Mare, laat het aan Sibilla Verhagen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan kom je op de maillijst.


facebook

Uit de wijkkerkenraad

(bijgewerkt op 16-05-2022)
Beste gemeenteleden,
In de wijkkerkenraadsvergadering van 20 april zijn allerlei onderwerpen gepasseerd die onze aandacht vroegen. De meest belangrijke zaken hieronder:

 • Een stand van zaken mbt de opvolging van de naderende vacante predikantsplek.
  ◦ Na de financiële balans te hebben opgemaakt voor de komende (acht) jaren is er door een vertegenwoordiging vanuit de Algemene Kerkenraad een gesprek geweest met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het CCBB dient een solvabiliteitsverklaring af te geven voor het mogen aantrekken van een predikant. Onze (PGA breed) financiële situatie staat toe dat we een voltijdspredikant kunnen gaan zoeken voor wijk Noord. In de vergadering van het CCBB zal dit officieel bekrachtigd moeten worden in de vorm van een besluit.
  ◦ Vooruitlopend op dit officiële besluit gaan we door met het opstellen van een profielschets dat nodig is voor het stellen van een vacature (de start van het beroepingsproces). Daarvoor zijn belangrijke focuspunten uit onze wijk al beschreven in de nieuwe visie, de plaatselijke regeling en de uitkomsten van de discussies met en over jeugd en jongeren, met en over de eredienst, kerk naar buiten en de gemaakte toekomstscenario’s. Overeenstemming in de activiteiten en toekomstige plannen stelt ons in staat om keuzes te maken in wat we als gemeente zelf goed willen/kunnen en waar we in aangevuld, ondersteund en/of geleid in willen worden door de nieuwe predikant.
  ◦ Dinsdagavond 31 mei spreekt de wijkkerkenraad met een groep gemeenteleden die toekomstscenario’s hebben ontwikkeld, een afvaardiging van de taak- en werkgroepen, jongeren en geïnteresseerden (discussie/interactie) over de toekomstscenario’s.
  ◦ De uitkomst daarna delen we met de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeenteleden, verrijken we met hun inbreng en gebruiken we voor de profielschets van de nieuwe predikant en als leidraad voor de te benoemen beroepingscommissie.
  ◦ Vanuit werkgroep pastoraat is verzocht, zolang er geen nieuwe predikant is gevonden, om ondersteuning te krijgen op pastoraal gebied. De wijkkerkenraad stemt in met deze behoefte en zal dit voorstel doen bij de Algemene Kerkenraad ter besluit.
 • De jaarrekeningen van de diaconie en de PGA zijn toegelicht en vragen zijn beantwoord.
 • We blijven de oproep doen om in welke vorm dan ook mee te doen in activiteiten of werkgroepen. Dit kan als lid, vast aanspreekpunt, maar ook op ad hoc basis of bij specifieke activiteiten. Spreekt iets je aan? We hebben alle talenten en gaven in huis. Samen zijn we kerk in de wijk!
 • 20 april was de laatste wijkkerkenraadsvergadering van ds. Sibilla Verhagen. Met een bos bloemen en een gebakje hebben we daar kort bij stil gestaan en heeft Sibilla een afscheidswoord gericht aan de wijkkerkenraad ter afsluiting.

Inmiddels hebben we afscheid genomen van ds. Sibilla met een feestavond en in haar laatste dienst als ‘onze’ predikant in de Immanuelkerk. Beide moment zijn een mooie dankbare afsluiting en viering geweest. We hebben haar Gods zegen en al het goeds toegewenst op haar volgende predikantsplek in Uithoorn.

Nu we de zon de laatste weken steeds meer zien, doet het ons ook weer denken aan de naderende zomer. Na de zomer start het nieuwe kerkelijk seizoen en jaarthema op de startzondag. Dat zal dit keer zonder predikant zijn, maar ingevuld worden door gemeenteleden onder leiding van de werkgroep Eredienst. Daarover later meer vanuit de werkgroep. De ambtsdragers die we normaliter bevestigen op de startzondag zullen een week eerder in de dienst bevestigd worden door de gastpredikant ds. Jan-Willem Stam. Arie B. zal dan bevestigd worden als pastoral ouderling en naar verwachting de nog aan te dragen jeugdouderling.

Mijn plan met jullie staat vast- zegt de Heere. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik wil je een hoopvolle toekomst geven (Jeremia 29:11). In vol vertrouwen gaan we komende periode tegemoet, waarbij we ons beseffen dat we dit niet alleen kunnen en hoeven te doen.

Carine van der Eerden-Borsboom
Voorzitter wijkkerkenraad Noord

 

online kerkdiensten


   

Links naar online kerkdiensten:

koffiekopjelink: on-line koffiedrinken na de dienst


online activiteiten


link naar MS-Teams voor online activiteiten