Op 24 november kwamen ruim 20 wijkcoördinatoren, bezorgers en contactpersonen uit wijk Noord in de Blije Mare bij elkaar om de consequenties te bespreken van het verspreiden van Samen Verder per post.
Tinny Olie opende met een lied en het aansteken van de pastoraatskaars met daarop de Godsnaam “Ik ben”. Aansluitend las ze een aansprekend verhaal over een jongen die enkele zeesterren redt van een wisse dood.

Dat lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat maar is voor de betrokken zeesterren een zegen. Zo is het ook met ons werk als contactpersonen: het lijkt klein maar het kan heel waardevol zijn. Dat bleek ook uit een praktijkvoorbeeld dat Tinny aanhaalde waarin een alert contactpersoon signalen goed opmerkte en doorspeelde.

Namens de Algemene Kerkenraad gaf Ferdinand Coehoorn een toelichting bij het besluit tot postverzending van Samen Verder. Ook presenteerde hij het voorstel dat in overleg met de werkgroep Pastoraat is opgesteld om de taken voor contactpersonen in wijk Noord te versimpelen. Het initiatief voor contact komt minder bij de contactpersonen en meer bij de gemeenteleden zelf te liggen. Zo hopen we de drempel om contactpersoon te worden te verlagen en de vacatures in te kunnen vullen met de mensen die nu niet meer hoeven te bezorgen.

In de discussie in kleine groepjes werd duidelijk dat het wel als een gemis word ervaren om niet meer met Samen Verder aan de deur contact te kunnen maken. Maar er is ook volop begrip voor het besluit onder de noemer “nood breekt wet”. Er blijven voldoende andere mogelijkheden over voor regelmatig contact, zoals het aanbieden van een kleine attentie rond de feestdagen of zomaar een kaartje.

Ook werden tips uitgewisseld over het werk in de wijk. Misschien wel de belangrijkste tip is om daar ontspannen mee om te gaan en de werkzaamheden te doen op een manier die goed bij je past. Daarnaast kreeg de werkgroep Pastoraat een aantal opmerkingen en suggesties mee waarmee ze aan de slag gaat.

De avond werd afgesloten door Axel Bolderheij met een levenskunst-verhaal van Anselm Grün, heel passend bij ons contact-werk in de wijken: laten we ons nu concentreren op het zaaien en volop vertrouwen hebben in wat het teweeg brengt, in het oogsten, later.

Ferdinand Coehoorn

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links