hit counter joomla

Komende vieringen

 
 08 apr 2020  19:30 uur:
vesper
 
 09 apr 2020  19:30 uur:
ds. A. Mulder, Alkmaar
 
 10 apr 2020  19:30 uur:
ds. S. Verhagen
 
 11 apr 2020  21:30 uur:
dhr. J. Voet
 
 12 apr 2020  10:00 uur:
ds. A. Mulder, Alkmaar
 
 19 apr 2020  10:00 uur:
ds. S. Verhagen
 
 26 apr 2020  10:00 uur:
ds. S. Verhagen
 
 03 mei 2020  10:00 uur:
ds. J. Wolswinkel, Amersfoort

 

Andere diensten in het totaaloverzicht.


 

I.v.m. beperkingen rond het coronavirus is de Immanuelkerk gesloten. De diensten die hier zijn vermeld, worden uitgezonden via kerkomroep.
Geen of haperende verbinding? De servers van Kerkomroep worden zwaar belast. Probeert u het later nog eens.


Stille week
Voor de Stille week willen we aansluiten bij de thema’s van Sta Op. Om een rode lijn in de muziek te hebben, is er dit jaar gekozen voor liederen uit Taizé en Iona. 

 

Palmzondag 5 april: 
Johannes 12:12-19: Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.

 

Maandag 6 april:
Matteüs 25:1-13: wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op wel tijdstip hij komt.

 

Dinsdag 7 april
Matteüs 26:1-27 en 26:66: Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.

 

Woensdag 8 april:
Johannes 12:20-36: Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.

 

Witte Donderdag 9 april
Johannes 13:1-30. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 
Voorganger Ane Mulder
We vieren het avondmaal in de kring

 

Goede Vrijdag 10 april:
Lucas 23:43. Heden zult U met mij in het paradijs zijn.
Voorganger: Sibilla Verhagen.
In deze viering staat de hoop die leven doet centraal. We zijn stil, zingen en bidden de overweging zal hoopvol zijn. Er zullen in deze dienst veel rituelen plaats vinden.

 

Stille Zaterdag 11 april: 
Voorganger: Jelmer Voet
De zaterdag voor Pasen is de Stille zaterdag. Op deze dag zullen jongeren in de kerk waken en stilstaan in de aanloop naar Pasen. Met medewerking van jongeren zal hier in de wake passend vorm aan gegeven worden.

 

Zondag 12 april, Pasen:
Johannes 20: 1-18. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’
Voorganger: Ane Mulder.


Vlogcatechese

Volg de vlogcatecheses van dominee Sibilla op Youtube.


facebook

Nieuwsbrief kinderen&kerk

Wist je dat er een nieuwsbrief kinderen&kerk is? Zo’n vier keer per jaar wordt deze via de email verspreid. Dus als je op de hoogte wil blijven van de activiteiten voor kinderen in en rond de Blije Mare, laat het aan Sibilla Verhagen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan kom je op de maillijst.

Missionaire profiel: waar staat dat voor?

Waar staat het missionaire profiel voor? Het is een vraag die mij al sinds het begin van mijn intrede bezighoudt. Ik ben begonnen om erachter te komen wat de kerkmensen in Noord hieronder verstonden. En al snel was me duidelijk dat dit heel verschillend was. En de naam ‘missionair’ bleek vooral gekozen omdat er op een bepaald moment geen beter alternatief was en men het idee had dat er gekozen moest worden (één van de alternatieven was bijvoorbeeld ‘oecumenisch-protestants’). De naam ‘missioniar’ was dus een verlegenheidsoplossing.
Daarom zijn we met het sectieteam Noord vorig jaar op zoek gegaan naar een gezamenlijke visie en missie, iets waar we allemaal achter konden staan. Daarover hebben we in het sectieteam drie keer uitgebreid met elkaar gesproken. Er bleken verschillen te bestaan over het er weer bij betrekken van mensen, het kerk-zijn voor niet-kerkmensen en het onderlinge omzien tussen kerkmensen.

Ook de betekenis van Jezus Christus was niet voor iedereen hetzelfde: de één zegt dat Jezus zijn Verlosser is, God en mens, de ander ziet in Jezus meer een voorbeeld om te volgen. Het waren boeiende gesprekken in het sectieteam. En we zijn tot een gemeenschappelijke visie (droom) en missie (bijdrage) en motivatie gekomen. Zoals al eerder gepubliceerd luidt deze:

Onze wens voor de wereld is: Wij willen graag dat mensen een eerlijk beeld hebben van het christelijk geloof, en dat alle mensen geborgenheid voor hun leven vinden bij God en bij elkaar.
Onze bijdrage aan onze wens voor de wereld is: Wij vormen een open en hartelijke gemeente waarin wij ons aan elkaar én aan anderen in en om De Blije Mare heen, verbinden en waarin wij het goede van ons geloof delen.
Onze motivatie hierbij is: Dit willen en doen wij vanuit de overtuiging dat de gemeente van Jezus Christus waardevol is.

Als je de ‘bijdrage’ leest zie je dus dat het profiel voor heel veel groepen staat: de groepen in en om De Blije Mare heen. De kerkmensen die nu in het ledenbestand staan, bestaan al uit diverse groepen. De mensen die fysiek rond De Blije Mare wonen bestaan ook uit verschillende soorten mensen. De vrienden en buren van kerkmensen bestaan ook uit verschillende groepen. Heel veel verschillende groepen dus. Op welke groepen we ons precies gaan richten, dat is nog een zoektocht. Gaandeweg verwacht ik dat duidelijker wordt wat tot onze mogelijkheden behoort. Maar het is wel duidelijk dat ‘missionair’ veel breder is dan het je alleen richten op een niet-kerkelijke groep. Ik denk dan ook dat de naam ‘missionair’ de lading van het profiel in Noord niet dekt en ik ruil ‘m graag in voor een betere.

Nadat het sectieteam vorig jaar deze visie en missie geformuleerd had, heb ik er vorig seizoen in twee kerkdiensten aandacht aan besteed en is er in het voorjaar 2015 een zogenaamde ‘Dag in de duinen’ geweest. Hieraan hebben zo’n zestig kerkleden die actief zijn als vrijwilligers in de kerk, meegedaan. Uit deze dag zijn er op het gebied van pastoraat, eredienst, diaconie en ‘kerk naar buiten’ diverse ideeën gekomen. De werk-/taakgroepen in onze kerk zijn vervolgens met de missie en visie en de ideeën verder aan de slag gegaan. En dit is niet iets eenmaligs om te doen, maar iets dat steeds bij het bedenken van nieuwe plannen hoort. Om enkele concrete resultaten te noemen: vanuit Pastoraat en Gevo zijn de kerkcontactmomenten (voormalig Groothuisbezoek) opgestart, een plek om het geloof te delen, en ook een plek waar nietzokerkgangers komen. Er komt volgend seizoen een wekelijks rustmoment ‘stil staan op woensdag’, want niet voor iedereen is de zondagochtend een goed moment of de zondagse viering een goede vorm. De Peuterkerk is gestart voor een groep waar behalve de zondagse crèche, niets voor was. In de zondagse eredienst creëer ik soms ruimte voor een groep die wat ‘spiritueler’ is ingesteld, een ruimte die voorheen niet zo aangeboden werd.
Zo zijn we bezig met het verder invulling geven aan ons profiel in Noord. Dit blijft een zoektocht. Een zoektocht die we in vertrouwen op Gods Geest mogen doen. Profiel moet je dan ook zien als iets dat nooit afgerond is, als iets waar je samen voordurend invulling aan probeert te geven, ieder op zijn of haar eigen wijze en op zijn of haar eigen plek.

ds. Sibilla Verhagen

wie is wie?


sibilla

Sibilla Verhagen, predikante
06 24 65 78 48
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.