post-it

Voor onze wijkgemeente in Alkmaar-noord, de Immanuëlkerk, zijn wij op zoek naar een predikant.
(0,5 - 1,0 fte)

Wij zijn een gemeenschap voor jong en oud, geïnteresseerd in elkaar, waar
iedereen welkom is en mag meedoen. We komen samen als gemeente van Christus, ieder vanuit zijn eigen achtergrond, overtuiging en beleving.

We geloven dat we als gemeenschap niet op onszelf maar midden in de wereld staan. Daarom willen we niet alleen op elkaar maar ook op onze omgeving betrokken zijn. Dit houdt in: verbinding binnen onze pluriforme gemeente om samen ons geloof te delen. Dat vereist (leren) omgaan met diversiteit.

Daarnaast zoeken we verbinding met onze omgeving om een toegankelijke en laagdrempelige plek te zijn voor niet- of randkerkelijken. We bieden bijvoorbeeld mogelijkheden tot contact, voor materiële zaken en zingevingsvragen.

We komen wekelijks bij elkaar in de Immanuëlkerk voor de eredienst op zondagmorgen. Daarin is ruimte voor verwondering, afwisseling en vernieuwing. Er is aandacht voor afwisseling in muziek en zang. We streven naar een goede balans tussen beleving en verdieping. We willen de Bijbelse boodschap vertalen naar de context van onze levens in het hier en nu.

Naast de eredienst worden door de week diverse activiteiten georganiseerd. Groepen gericht op geloofsverdieping; ontmoeting, gesprek en ontspanning; creatieve verbeelding van Bijbelse thema’s; jongerenactiviteiten. Kortom: voor elk wat wils!

 Als gemeente stellen we ons voor via een filmpje:

Ben jij de predikant die we zoeken? Voel je je aangesproken door ons profiel? Je komt als geroepen!

De Immanuëlkerk is gehuisvest in kerkelijk centrum De Blije Mare en bestaat uit ruim vierhonderd belijdende leden en ruim tweehonderd doopleden. Sinds 2014 vormen we samen met de Vrijheidskerk de PKN gemeente Alkmaar (PG-Alkmaar)..

Sedert 1 september 2023 is de PKN gemeente Alkmaar Zuid ook vacant voor 1.0 fte. Een werkgroep met de naam Toekomstgroep heeft een visie op kerk zijn in 2030 geschreven. Vanuit deze visie worden de eerste stappen gezet. Het document vind je bij de relevante documentatie. 

Relevante documenten:

  • Advertentietekst-2024-01.pdf
  • AlkmaarStatistiek-2024-01.pdf
  • Kerkzijn in 2030.pdf
  • Plaatselijke Regeling PGA wijk Noord (07-2021).pdf
  • Profiel van de predikant.pdf
  • Visie PG Alkmaar Noord (2021-11-02).pdf

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links