Weer even een korte update vanuit onze beroepingscommissie.
Op het moment dat ik dit schrijf loopt de termijn, dat kandidaten kunnen reageren op onze advertentie, bijna af. Van de zijde van PKN dienstenorganisatie hebben we twintig namen doorgekregen van beroepbare kandidaten, die we persoonlijk benaderd hebben. Het is een lastig traject. Veel respons op onze advertentie en op de door ons benaderde kandidaten is er niet. Dat is overigens een landelijk gegeven.

Niettemin heeft een delegatie van vijf mensen uit onze commissie tot nu toe met twee kandidaten een gesprek gevoerd. Het eerste gesprek heeft niet geleid tot een vervolg. Het tweede gesprek vond twee dagen terug plaats en dat loopt nog.
Na de eredienst van 2 april heb ik de gemeente ook geïnformeerd over het proces tot nu toe. Mijn oproep dat ook gemeenteleden namen kunnen doorgeven, heeft opnieuw positief effect gehad. Heel bemoedigend en fijn dat u als gemeente meeleeft en meedenkt. Mocht u nog suggesties hebben, dan kunt u mij altijd benaderen. (06 23 88 01 80)

Axel Bolderheij

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links