hit counter joomla

PGA en Privacy

Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leden is een vanzelfsprekendheid. De manier waarop wij dat deden was vastgelegd in een privacyreglement. Door nieuwe wetgeving (De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG) was het noodzakelijk om een zogenaamde privacyverklaring op te stellen. Dit is gebeurd, waarbij wij uitgingen van dezelfde principes op het gebied van privacy die wij al hanteerden.

De verklaring is 11 februari 2019 definitief door de kerkenraad vastgesteld. Daarmee komt het eerdere privacyreglement te vervallen. In de verklaring staat precies omschreven hoe wij met de gegevens van onze leden omgaan.
De verklaring is geplaatst op de website. Hij ligt ook te inzage op het kerkelijk bureau.
Mocht u opmerkingen of vragen over de verklaring hebben kunt u zich in verbinding stellen met het kerkelijk bureau.