hit counter joomla


Komende vieringen

 
 27 jan 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 03 feb 2019  10:00 uur:
ds. S. Verhagen en ds. D.P. Jans
 
 10 feb 2019  10:00 uur:
ds. M. Braamse, Alkmaar
 
 17 feb 2019  10:00 uur:
ds. B. Olde, Zwaag

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 20 januari Lezing:
Ester 2: 1-17

Zondag 27 januari Lezing:
Ester 3

Zondag 3 februari Gezamenlijke PGA-viering in de Vrijheidskerk, Bevestiging en afscheid ambtsdragers Lezing: Ester 4

Zondag 10 februari Voorganger: ds. Marius Braamse. Lezing op het leesrooster: Ester 5:1-6:11

Zondag 17 februari Voorganger: ds. Burret Olde. Lezing op het leesrooster: Ester 7:1-8:2

Zondag 24 februari Viering heilig avondmaal Lezing: Ester 8:3-8; 9:1-23

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Zondags gaan we naar de kerk (4)

Reacties
In de vorige 'Zondags gaan we naar de kerk' schreef ik over de stilte vóór de dienst en vroeg ik u om reacties. Een drietal berichten kwam binnen (uit Zuid én Noord!). Met toestemming van de indieners citeer ik uit deze respons.

Een eerste reactie:
“Ik denk dat je wel weet dat ik een groot stilteminnaar ben. Lachen doe ik ook graag (want dat mag van God) en mensen ontmoeten doe ik ook graag (in hen zou ik God zelf kunnen ontmoeten).

Je schrijft dat er al veel mogelijkheden bedacht en doorgevoerd zijn. Nu vraag je ons om mee te denken. Ik denk oprecht dat het niet zozeer ligt aan ‘die ander’ en dat ‘regels’ niet de oplossing zijn. Wij worden veeleer uitgedaagd om barmhartiger en respectvoller en minder op ons zelf gericht te worden... wat ik belangrijk vind hoeft een ander niet ook belangrijk te vinden. Gun elkaar die ruimte. De prater hoeft geen stilteminnaar te zijn en de stilteminnaar geen prater. Als we ons zo ergeren aan onze naaste (schepsel van de Heer; waar Hij in woont) wat mogen we dan nog van de dienst verwachten?
Ik zou een grote oproep willen doen om in Liefde naar elkaar te kijken en als er ergernis is dat in Zijn handen te leggen. God houdt van ons allemaal en we kunnen juist zo’n mooie aanvulling zijn op elkaar. Als stilteminnaar sluit ik mijn ogen en neem ik een gebedshouding aan als ik in de kerk plaats neem. Ik hoop dan ook dat mensen dat respecteren en mij rustig laten zitten. Misschien is dat een idee voor andere stilteminnaars.”

De tweede reactie:
“Met aandacht heb ik uw ingezonden stuk gelezen of wel of niet stilte in de kerkzaal. (…) Zelf ben ik een prater, vooral omdat ik in de kerkzaal mensen tref die ik in het dagelijks leven niet vaak tegenkom. Ik heb me nooit gerealiseerd dat praten storend zou kunnen zijn, dat er ook kerkgangers zijn die stilte op prijs stellen. Dus dat was een eyeopener! Wat u zegt: het is wel een dilemma. Mijn ervaring in bijvoorbeeld de stiltecoupé in de trein is, dat áls er dan gepraat wordt, dat dan juist extra storend is. Mensen hebben het niet in de gaten, of vinden het "gezeur", zéker op het moment dat ze er op gewezen worden dat ze in een stiltecoupé zitten. Om die reden ga ik soms juist niet in de stiltecoupé zitten. Ergernis vind ik dan erger dan geluid. Dit helpt u niet verder natuurlijk.
Voorafgaand aan de dienst koffiedrinken leek me een goed idee, maar voor sommigen kan de angst dan niet op "hun eigen plek" in de kerk te kunnen zitten een bezwaar zijn. Misschien is er een middenweg om mensen hier (nog meer) bewust van te maken en bijvoorbeeld te vragen om, áls er gepraat moet worden, dat dan zoveel mogelijk op gedempte toon te doen. Om te vragen om wederzijds respect. Succes met het in goede banen leiden van deze kwestie.”

De derde reactie:
(…) “Ik zou onderscheid willen maken tussen de kerkruimte en de kerkdienst. Een protestantse kerkruimte is geen heilige gewijde ruimte. Bij de kerkdienst past het woord 'eerbied'.
In een vorige mail (…) noemde ik ook het punt van koffiedrinken na de dienst als zekerheid dat er vanzelf tijd en ruimte komt voor de onderlinge praatjes. Maar nu denk ik toch dat die gedachte niet voldoet. De eerste ontmoeting en drang tot gesprek vindt plaats bij binnenkomst, dus vóór de dienst.
Misschien kan een oplossing zijn dat we bewust langere tijd stil zijn voor de reguliere dienst, dat er enkele minuten (2, 3, 5?) voor aanvang een zichtbaar moment is (bijv. het aansteken van kaarsen en/of binnenkomst ambtsdragers) waarna we stil zijn onder slechts zachte meditatieve muziek. Feitelijk is dan, net als nu, de stilte niet 'iets' vóór de dienst, maar onderdeel van de dienst.
Incidenteel zullen er ook diensten zijn waar geroezemoes nu eenmaal bij hoort, zoals de onlangs gehouden Noord/Zuid/Jeugddienst. Ook dat moet kunnen, daar moet begrip voor zijn.
Hopelijk krijg je veel reacties waar iets realiseerbaars uit kan komen, passend bij het profiel van Zuid.”

Ik dank degenen die gereageerd hebben hartelijk voor hun inbreng. Hun woorden roepen om nieuwe reacties. Die van u misschien?
Wordt dus hopelijk vervolgd.

 

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het weer mogelijk om een gedenklicht te ontsteken. Het ontroert me altijd, als ik zie dat velen hiervan gebruik maken. Het is een troostvolle handeling: even in jezelf de naam van een geliefde noemen en dan een licht voor haar of hem ontsteken. Je dierbare toevertrouwen aan de Schepper van het licht, de Behoeder van onze zielen. Je bent niet alleen: er zijn velen om je heen die hetzelfde doen: er staat een kring van lichtjes om de paaskaars heen. De paaskaars, die waakvlam, dat vurige teken van de overwinning van het Licht der wereld. Wil dat niet zeggen: je naaste die je ontvallen is, is niet alleen, niet alleen in de dood. En jij, jij bent ook niet enkel aan jezelf overgeleverd in het leven. Gods licht schijnt op je verdriet en verlicht het, draagt het samen met je. Ja, door het aansteken van een gedenklicht vertrouw je je toe aan de Liefde, Liefde die sterker is dan de dood.
Weet u trouwens, dat u élke zondag vóór de dienst een kaarsje kunt aansteken? Er staat een kleine kaarsenstandaard links van het orgel. In de vensterbank liggen waxinelichtjes. Elke zondag brandt er al minstens één kaarsje. U kunt een of meerdere lichten ontsteken. Ook kinderen spreekt dit aan.
En wilt u, dat er een gebed voor iemand uitgesproken wordt? Dan ligt het voorbedeboek voor u klaar. Het ligt op de stiltetafel, bij de Goede Herder.
In het kader van de nieuwe wet op de privacy moeten we enige voorzichtigheid betrachten: niet iedereen stelt het immers op prijs, dat zijn/haar naam genoemd wordt (en al helemaal niet in welke situatie men verkeert…). Voordat u een naam neerschrijft, is het noodzakelijk te weten of de betrokkene het überhaupt wel wil. Een algemene voorbede kan altijd: niet ten behoeve van die en die, maar voor mensen die aan… lijden of voor hen die in een moeilijke situatie verkeren. Het staat u natuurlijk helemaal vrij de naam in uzelf noemen tijdens het stil gebed. Dat kan zonder meer. De wet op de privacy geldt niet wanneer u met de Barmhartige in gesprek bent… De gemeente hoort het dan wel niet, maar de Eeuwige die ook onze gedachten tot Zich neemt, wél (zo vertrouwen wij).
Het is trouwens aan degene die de voorbeden uitspreekt (meestal de voorganger) om een formulering aan te passen of anoniem te maken (ervan uitgaande dat de Hoorder der gebeden wel weet om wie het gaat!). Een voorbede kunt u ook aan de voorganger doen toekomen per brief, telefoon of mail. Ik waardeer het altijd, als ik ervaar dat de dienst der gebeden een gedeelde zorg is: wat één niet bedenkt, draagt een ander aan. Het gezamenlijk gebed is een verantwoordelijkheid voor ons allen.

Nielspeter Jans

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.