hit counter joomla


Komende vieringen

 
 26 mei 2019  10:00 uur:
ds. A. van Nierop
 
 30 mei 2019  10:00 uur:
prop. J. de Vries, Alkmaar
 
 02 juni 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 09 juni 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 16 juni 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 5 mei Lezing: Openbaring 1: 9-20. Johannes is verbannen naar Patmos, omdat hij van Jezus heeft getuigd. Daar raakt hij in vervoering en ziet hij een visioen van ‘iemand die eruitzag als een mens’. Deze persoon zegt: ‘Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ Johannes heeft woorden gevonden voor de beelden die hij zag, beelden waar geen woorden voor zijn. Hij maakt ons er deelgenoot van. We laten ons meevoeren naar deze hemelse hoogte. Na de dienst komen we weer met beide benen op de grond te staan, want tijdens het koffiedrinken zal het resultaat van de brainstormbijeenkomst van 7 april gepresenteerd worden. Hemelhoog en aards concreet vallen op deze Bevrijdingsdag samen. Na de zegen zingen we het Wilhelmus met elkaar, een verzets- en geloofslied om bij hoog en bij laag vol te houden: 

‘Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

De zondagen 12 en 19 mei. Ds. Lettie Oosterhof (Schoorl) en ds. Nielspeter Jans hebben voor deze twee zondagen een themadienst voorbereid, elk met een eigen invalshoek. Op zondag 12 mei zal het onderwerp eerst in eigen gemeente besproken worden; een week later ruilen ze en nemen ze hun uitwerking mee naar de andere gemeente. Het zal opnieuw gaan over een lezing uit Openbaring: nu hoofdstuk 7: 9-17, over de schare vóór de troon van God, een schare die niemand tellen kan. Naar aanleiding van deze lezing zullen Lettie en Nielspeter het ‘Lam Gods’ van Jan van Eyck belichten. In de Vrijheidskerk: op 12 mei ds. Nielspeter Jans en op 19 mei ds. Lettie Oosterhof.


Zondag 2 juni: Op deze wezenzondag vieren we samen avondmaal. Op het leesrooster staat Openbaring 22: 12-21: ‘Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft’ (vers 17b). De lezing loopt uit op de bemoedigende uitroep van Hem die van al deze dingen getuigt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ De gemeente zegt dan: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ (vers 20). Johannes voegt eraan toe: ‘De genade van onze Heer Jezus zij met u allen!’ (vers 21). Het zijn de allerlaatste woorden van de Schrift. Niets hoeft er meer te worden gezegd.
Zondag 9 juni Pinksteren, het feest van de Geest! De Parten, de Meden, de Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië – ze staan allemaal weer in de startblokken om naar Jeruzalem af te reizen.

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Zondags gaan we naar de kerk

Over het ordinarium en het proprium
Een zondagse eredienst kent meestal een vaste orde. Een kind steekt de tafelkaarsen aan. We gaan staan en zingen ons eerste lied. Hierna komt het welkom, de bemoediging en het drempelgebed. Dan treedt de diaken naar voren voor het smeekgebed, dat (behalve in de twee voorbereidingstijden advent en veertigdagentijd) gevolgd wordt door een glorialied. Dit alles hoort bij het vaste onderdeel ‘Voorbereiding’.

De Dienst van de Schrift begin hierna met vaak twee lezingen en passende liederen. Ook de preek (beter: de uitleg en verkondiging) hoort bij dit onderdeel van de dienst. Hebben we het Woord eenmaal gehoord en begrepen, dan weten we wat ons te doen staat: de Dienst van de Barmhartigheid volgt naadloos op de dienst van de Schrift. Want we brengen het evangelie meteen in praktijk en gaan zonder dralen over op een inzameling en een gebed voor hen die in nood verkeren. De eredienst eindigt met de zegen, die op zich de poort naar de nieuwe week vormt, waardoor we de wereld weer binnentrekken, niet voordat we elkaar hebben gegroet en ontmoet.

Ik beschrijf hier de normale gang van zaken van een zondagse dienst en laat ‘alternatieve’ diensten (een Tomasviering bijvoorbeeld) onbesproken. Aan deze vaste orde kunnen nog bepaalde elementen worden toegevoegd: doop, avondmaal, belijdenis, bevestiging van ambtsdragers, vier liturgie-onderdelen met een vast verloop. Deze vaste route biedt op zich weinig verrassends. Het gaat telkens zo. Oneerbiedig gezegd: dit is het spoorboekje van de dienst, onze dienstregeling, met vaste onderdelen op vaste tijden. In de liturgiewetenschap noem je dit het ‘ordinarium’, de vaste orde, de telkens terugkerende gang van zaken.

Waar de term vandaan komt? Uit de middeleeuwen. Paus Innocentius III (1160/61-1216) liet tussen 1213 en 1216 een belangrijk boek samenstellen, het ‘Ordinale’ of ‘Ordinarium’, waarin de organisatie en het verloop van het getijdengebed precies werd beschreven in duidelijke rubrieken. In later tijd duidde de term op de reeks vast terugkerende gezangen van de mis, namelijk Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. In de protestante liturgische handboeken wordt ordinarium kortweg vertaald met ‘vaste delen van de dienst’.

Zo’n vaste orde kan heel saai overkomen. Steeds maar weer hetzelfde spoor, telkens hetzelfde liedje. ‘Hetzelfde liedje’? Nee, dát nu juist niet: naast het ordinarium heeft elke eredienst ook een ‘proprium’, het tijdeigene, de onderdelen die enkel bij die ene zondag horen. Dit proprium houdt de spanning erin. De lezingen herhalen zich niet, maar zijn telkens anders. De uitleg en verkondiging ook. Evenals de kinderuitleg. Het Onze Vader wordt wel keer op keer herhaald, maar het dankgebed en de voorbeden zijn enkel voor één bepaalde zondag geschreven (n.a.v. de lezingen en wat er in de dagen voorafgaande aan de viering allemaal gebeurde). De bestemming van diaconiecollecte verschilt meestal van zondag tot zondag (behalve bij langer lopende projecten). De liederen horen helemaal bij het proprium: zondag op zondag zingen we andere wijzen, andere woorden. Juist niet steeds hetzelfde liedje.
Ordinarium én proprium: doorgaande lijnen én verrassende elementen; vastigheid én souplesse; aansluiting bij de kerk van alle eeuwen, inbedding in de oecumenische traditie én spontaan inspelen op de actualiteit en laten horen van nieuwe geluiden; liturgische taal én nieuwe verwoordingen en talen (bijv. de taal van het beeld).

Het ordinarium zorgt voor rust, een vertrouwd gevoel en herkenning. Je weet wat je verwachten kunt. Je wandelt als het ware door een bekend en geliefd landschap. Het proprium geeft elke zondag een bepaalde kleur en toon. Nooit zijn er twee dezelfde zondagen. In het vertrouwde landschap ontmoet je steeds nieuwe mensen, stoot je op nog onbekende wegkruizen en ontdek je nog opgedolven bronnen. Het vertrouwde landschap is daarom toch telkens verrassend anders. Het proprium houdt je wakker en bij de tijd.
Ordinarium en proprium kunnen niet zonder elkaar: ze maken samen de dienst uit.

Nielspeter Jans

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.