hit counter joomla


Komende vieringen

 
 24 mrt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 27 mrt 2019  18:00 uur:
Vesper en sobere maaltijd
 
 31 mrt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 03 apr 2019  18:00 uur:
Vesper en sobere maaltijd
 
 07 apr 2019  10:00 uur:
pastor A. Kozijn
 
 10 apr 2019  18:00 uur:
Vesper en sobere maaltijd
 
 14 apr 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 17 apr 2019  18:00 uur:
Vesper en sobere maaltijd
 
 19 apr 2019  19:30 uur:
ds. Y. Bos en ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 24 februari: Viering heilig avondmaal. Vandaag lezen we het boek Ester helemaal uit. Nou, niet álle woorden die ons nog te wachten staan, want er staan maar liefst 3 hoofdstukken op het leesrooster van deze zondag. Het gaat van Ester 8:3 tot en met Ester 10:3. Dit is een te lange tekst om tijdens de eredienst van a tot z te lezen. Huiswerk voor u dus! Voor de zondag blijft over: Ester 8: 3-9, 9: 1-23 en 10:1-3.
Haman, die schurk, is in het voorafgaande ten val gebracht. Nu moet er nog een schrijven uitgaan dat de brieven herroept die door Haman geschreven werden, waarin hij het bevel gaf voor de moord op alle Joden in het Perzische Rijk. Zal koning Ahasveros dit schrijven verordonneren of moeten de Joden blijven vrezen voor hun leven? Zal er op de dag die het lot (‘het poer’) aanwees als de dag van de massamoord, gehuild of gedanst worden?

Zondag 3 maart: Lezing: Lucas 6: 39-49. We lezen een gedeelte van de zg. ‘Veldrede’ uit Lucas (in onderscheid met de ‘Bergrede’ uit Matteüs). In de Veldrede zijn Jezus’ wijze uitspraken verzameld en is zijn onderricht samengevat. ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil?’ is zo’n prikkelende uitspraak. Jezus heeft het ook over de splinter en de balk, de splinter in het oog van je broeder of zuster en de balk in je eigen oog. Of wat denk je van het volgende doordenkertje van de Heer? ‘Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.’ Veel om over na te denken. Genoeg om er je leven mee in te richten. Want bij Jezus’ Veldrede kun je je niet op de vlakte houden.

Woensdag 6 maart, 18.00 uur Vesper en sobere maaltijd

Zondag 10 maart: Eerste zondag van de veertigdagentijd. In de op 6 maart aangebroken voorbereidingstijd, de 40 dagen die we aftellen naar Pasen, lezen we telkens uit Lucas. Tijdens de vespers op de woensdagavonden luisteren we al naar de lezing die op de daaropvolgende zondag te horen zal zijn. Het project van Kind op Zondag voor de veertigdagentijd en Pasen heet ‘Een nieuw begin’. Pasen is immers het feest van het nieuwe begin. Daarnaartoe zijn we op weg. Met Jezus is er een beginnen aan. Het projectlied is dan ook getiteld: ‘Wij bidden om een nieuw begin’. Deze woorden staan aan het begin van het refrein: ‘Wij bidden om een nieuw begin van leven. God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.’ Op 10 maart gaat het over de beproeving van Jezus in de woestijn (Lucas 4:1-13). Het sleutelwoord is ‘kiezen’. In de woestijn moet Jezus kiezen: kiest Hij voor wat de duivel hem vertelt of voor wat God van hem vraagt. En hoe doen wij dat?

Woensdag 13 maart, 18.00 uur Vesper en sobere maaltijd

Zondag 17 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Bert Kramer. We gaan met Jezus de berg van de verheerlijking op (Lucas 9: 28-36). De sleutelwoorden: ‘wakker worden’. Tijdens de verheerlijking op de berg slapen de leerlingen. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken.

Woensdag 20 maart, 18.00 uur Vesper en sobere maaltijd

Zondag 24 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd. Lezing: Lucas 13: 1-9 over de vijgenboom. Het sleutelwoord: ‘geduld’. De eigenaar van de vijgenboom heeft geduld: misschien zal de boom volgend jaar vruchten geven.

Woensdag 27 maart, 18.00 uur Vesper en sobere maaltijd

Zondag 31 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd, Doopdienst m.m.v. onze tieners. Aan het begin van deze feestelijke dienst (de zondag wordt ook wel ‘Klein Pasen’ genoemd) wordt Marcus Mahendra gedoopt! De bijbellezing gaat over de verloren zoon (Lucas 15: 11-32). Zo heet die jongeman immers al eeuwen. Maar kunnen we hem niet beter ‘de gevonden zoon’ noemen of ‘de ontvangen zoon’ of ‘het omarmde kind’? De dienst is samen met de tieners van De Vrijheidskerk voorbereid. Een dienst voor jong en ouder dus, van baby tot hoogbejaard.

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Zondags gaan we naar de kerk

Over het ordinarium en het proprium
Een zondagse eredienst kent meestal een vaste orde. Een kind steekt de tafelkaarsen aan. We gaan staan en zingen ons eerste lied. Hierna komt het welkom, de bemoediging en het drempelgebed. Dan treedt de diaken naar voren voor het smeekgebed, dat (behalve in de twee voorbereidingstijden advent en veertigdagentijd) gevolgd wordt door een glorialied. Dit alles hoort bij het vaste onderdeel ‘Voorbereiding’.

De Dienst van de Schrift begin hierna met vaak twee lezingen en passende liederen. Ook de preek (beter: de uitleg en verkondiging) hoort bij dit onderdeel van de dienst. Hebben we het Woord eenmaal gehoord en begrepen, dan weten we wat ons te doen staat: de Dienst van de Barmhartigheid volgt naadloos op de dienst van de Schrift. Want we brengen het evangelie meteen in praktijk en gaan zonder dralen over op een inzameling en een gebed voor hen die in nood verkeren. De eredienst eindigt met de zegen, die op zich de poort naar de nieuwe week vormt, waardoor we de wereld weer binnentrekken, niet voordat we elkaar hebben gegroet en ontmoet.

Ik beschrijf hier de normale gang van zaken van een zondagse dienst en laat ‘alternatieve’ diensten (een Tomasviering bijvoorbeeld) onbesproken. Aan deze vaste orde kunnen nog bepaalde elementen worden toegevoegd: doop, avondmaal, belijdenis, bevestiging van ambtsdragers, vier liturgie-onderdelen met een vast verloop. Deze vaste route biedt op zich weinig verrassends. Het gaat telkens zo. Oneerbiedig gezegd: dit is het spoorboekje van de dienst, onze dienstregeling, met vaste onderdelen op vaste tijden. In de liturgiewetenschap noem je dit het ‘ordinarium’, de vaste orde, de telkens terugkerende gang van zaken.

Waar de term vandaan komt? Uit de middeleeuwen. Paus Innocentius III (1160/61-1216) liet tussen 1213 en 1216 een belangrijk boek samenstellen, het ‘Ordinale’ of ‘Ordinarium’, waarin de organisatie en het verloop van het getijdengebed precies werd beschreven in duidelijke rubrieken. In later tijd duidde de term op de reeks vast terugkerende gezangen van de mis, namelijk Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. In de protestante liturgische handboeken wordt ordinarium kortweg vertaald met ‘vaste delen van de dienst’.

Zo’n vaste orde kan heel saai overkomen. Steeds maar weer hetzelfde spoor, telkens hetzelfde liedje. ‘Hetzelfde liedje’? Nee, dát nu juist niet: naast het ordinarium heeft elke eredienst ook een ‘proprium’, het tijdeigene, de onderdelen die enkel bij die ene zondag horen. Dit proprium houdt de spanning erin. De lezingen herhalen zich niet, maar zijn telkens anders. De uitleg en verkondiging ook. Evenals de kinderuitleg. Het Onze Vader wordt wel keer op keer herhaald, maar het dankgebed en de voorbeden zijn enkel voor één bepaalde zondag geschreven (n.a.v. de lezingen en wat er in de dagen voorafgaande aan de viering allemaal gebeurde). De bestemming van diaconiecollecte verschilt meestal van zondag tot zondag (behalve bij langer lopende projecten). De liederen horen helemaal bij het proprium: zondag op zondag zingen we andere wijzen, andere woorden. Juist niet steeds hetzelfde liedje.
Ordinarium én proprium: doorgaande lijnen én verrassende elementen; vastigheid én souplesse; aansluiting bij de kerk van alle eeuwen, inbedding in de oecumenische traditie én spontaan inspelen op de actualiteit en laten horen van nieuwe geluiden; liturgische taal én nieuwe verwoordingen en talen (bijv. de taal van het beeld).

Het ordinarium zorgt voor rust, een vertrouwd gevoel en herkenning. Je weet wat je verwachten kunt. Je wandelt als het ware door een bekend en geliefd landschap. Het proprium geeft elke zondag een bepaalde kleur en toon. Nooit zijn er twee dezelfde zondagen. In het vertrouwde landschap ontmoet je steeds nieuwe mensen, stoot je op nog onbekende wegkruizen en ontdek je nog opgedolven bronnen. Het vertrouwde landschap is daarom toch telkens verrassend anders. Het proprium houdt je wakker en bij de tijd.
Ordinarium en proprium kunnen niet zonder elkaar: ze maken samen de dienst uit.

Nielspeter Jans

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.