hit counter joomla


Komende vieringen

 
 26 mei 2019  10:00 uur:
ds. A. van Nierop
 
 30 mei 2019  10:00 uur:
prop. J. de Vries, Alkmaar
 
 02 juni 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 09 juni 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 16 juni 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 5 mei Lezing: Openbaring 1: 9-20. Johannes is verbannen naar Patmos, omdat hij van Jezus heeft getuigd. Daar raakt hij in vervoering en ziet hij een visioen van ‘iemand die eruitzag als een mens’. Deze persoon zegt: ‘Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ Johannes heeft woorden gevonden voor de beelden die hij zag, beelden waar geen woorden voor zijn. Hij maakt ons er deelgenoot van. We laten ons meevoeren naar deze hemelse hoogte. Na de dienst komen we weer met beide benen op de grond te staan, want tijdens het koffiedrinken zal het resultaat van de brainstormbijeenkomst van 7 april gepresenteerd worden. Hemelhoog en aards concreet vallen op deze Bevrijdingsdag samen. Na de zegen zingen we het Wilhelmus met elkaar, een verzets- en geloofslied om bij hoog en bij laag vol te houden: 

‘Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

De zondagen 12 en 19 mei. Ds. Lettie Oosterhof (Schoorl) en ds. Nielspeter Jans hebben voor deze twee zondagen een themadienst voorbereid, elk met een eigen invalshoek. Op zondag 12 mei zal het onderwerp eerst in eigen gemeente besproken worden; een week later ruilen ze en nemen ze hun uitwerking mee naar de andere gemeente. Het zal opnieuw gaan over een lezing uit Openbaring: nu hoofdstuk 7: 9-17, over de schare vóór de troon van God, een schare die niemand tellen kan. Naar aanleiding van deze lezing zullen Lettie en Nielspeter het ‘Lam Gods’ van Jan van Eyck belichten. In de Vrijheidskerk: op 12 mei ds. Nielspeter Jans en op 19 mei ds. Lettie Oosterhof.


Zondag 2 juni: Op deze wezenzondag vieren we samen avondmaal. Op het leesrooster staat Openbaring 22: 12-21: ‘Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft’ (vers 17b). De lezing loopt uit op de bemoedigende uitroep van Hem die van al deze dingen getuigt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ De gemeente zegt dan: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ (vers 20). Johannes voegt eraan toe: ‘De genade van onze Heer Jezus zij met u allen!’ (vers 21). Het zijn de allerlaatste woorden van de Schrift. Niets hoeft er meer te worden gezegd.
Zondag 9 juni Pinksteren, het feest van de Geest! De Parten, de Meden, de Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië – ze staan allemaal weer in de startblokken om naar Jeruzalem af te reizen.

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Nieuws uit de Vredestuin

Op weg naar een groene kerk.
Met het zachte weer van de afgelopen tijd kunnen we de winter bijna vaarwel zeggen. In de Vredestuin begint ‘het nieuwe leven’ al op een aantal plaatsen zichtbaar te worden. De eerste voorjaarsbolletjes schieten uit de grond. De meest in het oog springende voorjaarsbloeiers zijn de mooie paarsblauwe Irissen.

Over een paar dagen zullen de meeste uitgebloeid zijn, maar hun plek wordt ingenomen door andere, fleurige voorjaarsbloemen. Ook veel van de vaste planten maken alweer bovengrondse rozetten en als het zachte weer aanhoudt, kunnen we binnenkort het bovengronds afgestorven blad en de stelen afknippen.

Een mooie ontdekking is dat er weer twee ijsvogels gesignaleerd zijn in het water rond de tuin. De ijsvogelwerkgroep Alkmaar, waar de tuingroep goede contacten mee onderhoudt, telde in 2017 34 broedpaartjes in de regio Alkmaar en vorig jaar slechts twee. Rond de Vredestuin was het vorig jaar dan ook stil. Mooi dat ze weer terug zijn en dat het waarschijnlijk een paartje betreft.

De folders aan de ingang van de tuin moeten regelmatig aangevuld worden, dat is een teken dat ook mensen buiten de kerk de tuin inmiddels weten te vinden. Ook is er het initiatief genomen om de ‘Ouderkamer’ van de Driemaster (een open woensdagochtend voor alle ouders van de school) een keer de Vredestuin te laten bezoeken. Een leuke manier om het open karakter van de tuin (en kerk!) te promoten en op die manier contacten te leggen met de school De Driemaster.

Een paar weken geleden zijn de houtsnipperpaden weer van nieuwe snippers voorzien. Op de oproep in de zondagsbrief voor ‘snipperrijders’ kwam een verrassend telefoontje van een ouder, meelevend gemeentelid. Zij liet weten géén snippers meer te kunnen rijden, maar was verbaasd dat er ook een oproep stond om zélf kruiwagens mee te nemen. “Hebben jullie die dan niet”? Was haar vraag. Ja, die hadden we altijd wél, maar er zijn er een aantal in de loop der jaren ‘gesneuveld’ door veelvuldig gebruik. “Dan wil ik heel graag een nieuwe kruiwagen doneren”, was het antwoord. “Dan kan ik op die manier ook mijn steentje bijdragen aan de tuin”. Is dat geen geweldige reactie? Inmiddels is er een nieuwe kruiwagen aangeschaft en we willen de gulle geefster nogmaals hartelijk danken!

Nog meer leuk nieuws is, dat de wilgentenenhut voor de kinderen (bijna) af is! Op zaterdag 23 februari, togen Charlotte, Hessel, Sander, Fabian, Tjeerd, Wendy, Carla en Steve aan het werk om te starten met de bouw van de hut. Eerst werd de plaats bepaald. Daarna werden de langste en dikste wilgentakken uitgezocht en aan de onderkant geschild, zodat de takken later weer kunnen uitlopen en een mooi groen bladerdak vormen. Met een grondboor werden gaten gemaakt waar de geschilde takken in werden gezet. Ondertussen werden de dunnere takken klaargemaakt om ze tussen de dikke takken door te vlechten. Dit betekende dat de grootste zijscheuten eraf geknipt moesten worden. Een precies werkje, waar Charlotte en Hessel héél goed in waren.
Toen de eerste laag vlechtwerk klaar was, kon je al snel de contouren van een hut ontdekken en aan het eind van de ochtend schoot het al een eind op. Helaas waren er niet genoeg wilgentenen en kon de klus niet afgemaakt worden. Inmiddels is er weer een nieuwe voorraad wilgentenen en wordt de hut afgemaakt. Een mooie “Vredeshut”, van natuurlijke materialen, waar door kinderen (en ouderen!) plannen gesmeed kunnen worden hoe we als kerk ons steentje bij kunnen dragen aan een betere toekomst voor onze aarde!

De tuingroep gaat het komende seizoen weer vol enthousiasme verder. Weet u iemand die ook graag mee wil helpen in de tuin? Laat het ons weten. We kunnen nog wat hulp gebruiken! Draagt u de Vredestuin een warm hart toe? Dan kunt u een gift doen op rekeningnummer NL75 RABO 0376 4310 67 t.n.v. Protestantse Gemeente Alkmaar inzake giftenfonds. Vermeldt u hierbij s.v.p. expliciet dat het om een gift gaat voor de Vredestuin.

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.