hit counter joomla


Komende vieringen

 
 21 juli 2019  10:00 uur:
past. A. Kozijn en ds. Y. Bos
 
 28 juli 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans en ds. Y. Bos
 
 04 aug 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 11 aug 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans en ds. Y. Bos

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


7 juli Kinderen die de kindernevendienst, kinderclub en/of basisschool verlaten krijgen de zegen. De dienst staat in het teken van afscheid en opnieuw beginnen. Wie na de viering een persoonlijke zegen wil ontvangen, kan naar voren komen.

Zomerdiensten met de lutheranen: zie Uitgelicht.

Zondag 25 augustus We vieren samen avondmaal. Krijgt deze dienst nog een andere bijzondere invulling? Daar is op het moment waarop ik dit schrijf, nog niets over te zeggen. Zie voor nadere info in de zondagsbrieven van augustus.

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

De Zomerdiensten uitgelicht

Op de zomerzondagen 14 juli tot en met 11 augustus ontvangen we in de kerk hoog bezoek: koning Salomo himself! Hij treedt de lutheranen en ons – we onthalen hem sámen – zonovergoten, ja, stralend tegemoet via de woorden van de Schrift. ‘Zonovergoten en stralend’, want bij hem glanst de wijsheid en schittert de rijkdom.

We lezen met elkaar uit de eerste 11 hoofdstukken van I Koningen en horen over het begin van Salomo’s koningschap tot en met zijn laatste dagen. Er zijn verschillende invalshoeken. Zijn spreekwoordelijke wijsheid komt ruimschoots aan bod. We ontmoeten hem als bouwheer van de tempel. Als we geluk hebben, zijn we net getuige van de audiëntie van de koningin van Seba. We zien daarna hoe Salomo, puissant rijk, zijn geld uitgeeft en zijn bezittingen opstapelt. Zal hij de armen van zijn land gedenken? Hoe loopt zijn koningschap af? Is híj de ware ‘zoon van David’? We gaan het ontdekken.

Op zondag 14 juli stappen we het verhaal binnen in de nadagen van Salomo’s vader, koning David. Hij maakt zijn zoon deelgenoot van zijn laatste wil. Het is prachtig om te lezen hoe David zijn ultieme opdracht aan Salomo formuleert: ‘Bewaar de bewaringen van de Heer, je God!’ Maar hij geeft zijn zoon ook enkele snoeiharde bevelen om twee weerspannigen uit de weg te ruimen. Met dit alles in zijn achterhoofd bestijgt zoon Salomo de troon.
We schetsen in deze eerste zomerdienst zijn leven vanaf dát moment en blikken kort vooruit op ‘s mans wijsheid, zijn tempelbouw, het grote visioen, zijn rijkdom en het eind van zijn verhaal. Een introductiedienst dus in de Vrijheidskerk.

Op zondag 21 juli verplaatsen de Salomo-volgers zich naar de Lutherse Kerk. Op deze plek komt zijn wijsheid aan het licht. Een wijs mens heeft ‘een horig hart’ en een opmerkzame geest. Natuurlijk vertellen we elkaar ook over het Salomonsoordeel, een beeldvertelling over de wijsheid. Kortom, we brengen Salomo’s wijsheid in stelling.

Op zondag 28 juli zijn we weer in de Vrijheidskerk. Daar ontmoeten we Salomo als bouwheer van het huis van God. Van de drie lange hoofdstukken over de bouw en inwijding lezen we het eerste gedeelte. De rest is voor thuis. Wat bezielde de man? Veelzeggend is, dat het huis van God als een lichaam beschreven wordt. Het gotische ribgewelf is hier een verre echo van! Is de kerk een levend lichaam, meer dan hout en steen? Zijn wij de stenen? Is die andere Zoon van David het fundament? Zijn wij zélf een tempel voor de Heer?

Op zondag 4 augustus – een tussenzondag waarop de lutheranen in eigen huis verkeren – lezen we in de Vrijheidskerk het eerste gebed dat in de nieuwgebouwde tempel uitgesproken werd. Door koning Salomo zelf. ‘Heer, God van Israël, er is geen god zoals U, noch in de hemel daarboven, noch op de aarde hier beneden. U houdt U aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die U met heel uw hart toegewijd zijn….’ Ook Salomo’s zegenbede zullen we met elkaar delen.

Op zondag 11 augustus, de laatste gezamenlijke zomerdienst in de Vrijheidskerk, geven we de koningin van Seba alle ruimte. Zij vertegenwoordigt de heidenvolken en gaat ons dus voor. De heidenvolken, waarvan gezegd wordt, dat deze eens zullen optrekken naar Jeruzalem. Deze naamloze, heidense koningin, niemand anders, is de hoofdpersoon in het meest glorieuze visioen uit de oudtestamentische geschriften! We zijn getuige van de apotheose! Eind goed al goed? Nee, het is een visioen met scheuren erin. Want op het laatst trappelen, ja, stampen nachtmerries door het verhaal. Salomo verslikt zich in zijn rijkdom en koopt liever militair materieel – paarden en wagens – dan dat hij ‘de bewaringen van de Heer’ bewaart en bewaakt. Hij verwordt van vredevorst tot verzamelaar van wapentuig. Zijn spreekwoordelijke wijsheid laat hem op het laatst in de steek. Het blijft wachten op de Zoon van David, ‘wiens koningschap niet bij deze wereld hoort’ (Johannes 18:36).

Zondag 14 juli: ‘Bewaar de bewaringen van de Heer’
Zondag 21 juli: ‘Een horig hart’
Zondag 28 juli: ‘Het huis van God als lichaam’
Zondag 4 augustus (tussenzondag): ‘Geen god zoals U’
Zondag 11 augustus: ‘Een visioen met scheuren’

Welkom aan Salomo’s hof!

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.