hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. A. Groenendijk
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
ds.. J.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 10 juni 2022  19:30 uur:
Taizéviering


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Uit de wijkkerkenraad

Mensen rond een tafel

Uit de vergadering van de wijkkerkenraad op 11 januari 2022
Nielspeter Jans leidde deze vergadering in plaats van Albert Kozijn die zich wegens ziekte (voorlopig) terug heeft moeten trekken. De wijkkerkenraad wenste hem van harte beterschap. Zolang Albert verhinderd is zal Nielspeter hem vervangen. Hij opende deze avond met gebed, gevolgd door een uitleg over het glas-in-loodraam van de 16th Street Baptist Church te Birmingham, Alabama.

Met enige vertraging vanwege het uitvallen van de vergadering van de wijkkerkenraad in december (corona!), kwam de vraag “Hoe verder te gaan met de wijkgemeente Zuid” opnieuw op tafel. In een uitvoerige inventarisatie zijn alle ideeën en suggesties, die op de gemeentemiddag op 23 oktober 2021 op de betreffende formulieren waren opgeschreven, opgenomen. Op basis van deze inventarisatie kozen de leden van de wijkkerkenraad vijf zaken die zij van belang achten om uit te voeren.
Globaal aangegeven kwamen daaruit de volgende zaken naar voren om verder uit te werken:

  • Het samen gemeente zijn (heterogene gespreksgroepen, maaltijden, het betrekken van jongeren bij de diensten e.d.).
  • Variatie in de diensten (bijv. meer Taizédiensten en “Doediensten” zoals Thomasvieringen). Ook een ander tijdstip van de diensten dan zondagmorgen 10 uur werd genoemd.
  • Gebruik maken van social media om de jongeren beter te bereiken.

Dit is een kleine greep uit wat naar voren is gebracht. Het onderwerp valt onder de noemer “Wordt vervolgd”.

Aan het College van Kerkrentmeesters is gevraagd wat mogelijk is met het oog op de toekomst van het gebouw. Het CvK gaf aan dat hieraan veel beleidsmatige vragen ten grondslag liggen en heeft deze vragen aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.

De kerstnachtdienst ging helaas voor de tweede keer op rij niet door maar er werd met een tevreden gevoel teruggekeken op de diensten tijdens de kerstdagen en oudjaar.

Corona blijft de gang van zaken rond de kerkdiensten bepalen. Met ingang van 22 december 2021 luidt het advies de diensten online bij te wonen. Voor maximaal 50 personen is het mogelijk naar de kerk te komen waarvoor men zich van te voren dient op te geven.

online kerkdiensten

   

Link naar online kerkdiensten:


wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.