hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. A. Groenendijk
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
ds.. J.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 10 juni 2022  19:30 uur:
Taizéviering


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Gemeentemiddag 23 oktober 2021

Het lijkt lang geleden, de gemeentemiddag waarop we met elkaar spraken over de toekomst van de Vrijheidskerk. Het is ook lang geleden! Eerder is al vermeld dat het een gezellige middag was met een gezamenlijke maaltijd tot besluit. Ook viel in de stukjes “Uit de wijkkerkenraad” te lezen dat de wijkkerkenraad heeft gesproken over de wensen en ideeën die deze middag naar voren werden gebracht. Maar welke wensen en ideeën waren dat? Hoog tijd om bij te praten.

In groepen hebben we ons gebogen over de volgende vragen:
“Hoe zal onze gemeenschap zich na de coronacrisis ontwikkelen”, “Waar moeten we nu en in de nabije toekomst op inzetten?”, “Wat is de visie op het kerkgebouw?” en “Wat moet er verder aan de orde komen?”

Het is duidelijk dat hier niet alles opgesomd kan worden wat de vijf groepen met grote inzet op de formulieren hebben ingevuld. Voor de wijkkerkenraad is een uitvoerige inventarisatie van alle antwoorden opgesteld. Wat nu volgt is daar geen complete weergave van maar een samenvatting.

  • Het samen gemeente zijn is een punt dat met stip bovenaan staat. Er is behoefte aan momenten van ontmoeting en aan actief bezig zijn met elkaar. Tal van ideeën werden daarvoor geopperd: maaltijden, wandelgroep, uitjes, leescafé, spelletjesmiddagen, muziek maken, klussen bij mensen die daarmee geholpen kunnen worden, enzovoort.
  • Daarnaast moeten we nadenken over wat we vasthouden, wat we loslaten en wat we kunnen vernieuwen.
  • Er wordt gevraagd om meer gespreksgroepen. De onderwerpen zouden niet alleen over kerkelijke onderwerpen moeten gaan maar ook over actuele en maatschappelijke thema’s.
    Ook gebedsgroepen en bijbelleeskringen worden genoemd.
  • Dit is opsomming in willekeurige volgorde. Aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk is veel genoemd. Aanbevolen wordt de jongeren aan te spreken via hun eigen kanalen, actiever te worden op de social media.
  • Gevraagd wordt om variatie in de kerkdiensten, in de liturgie en in de vorm (meer Taizé- en Tomasvieringen). De kerkdiensten op een ander tijdstip te houden is geopperd.
  • De Vrijheidskerk kan een rol spelen in de buurt. Inloopmiddagen op woensdag zijn een mogelijkheid maar ook de aandacht voor 4 en 5 mei en het openstellen van de kerk op Allerzielen.
  • De reacties op de vraag naar de visie op het kerkgebouw wezen uit dat men niet vasthoudt aan het gebouw maar andere mogelijkheden wil onderzoeken. Daarbij werd aangegeven dat deze discussie niet gevoerd kan worden zonder de verhouding tussen wijk Noord en wijk Zuid mee te wegen. Gelet op de demografische ontwikkelingen zal het ledental afnemen.

Overigens wordt ook opgemerkt dat het goed is zoals het nu loopt: ”De balans tussen vieren, leren, delen en dienen is goed, de kerk is een fijne plek en er zijn genoeg dingen te doen”. Zo heeft alles altijd twee kanten.

De wijkkerkenraad gaat hiermee verder aan de slag. Maar we stellen ook een vraag: “Wat zou u kunnen en willen betekenen voor de gemeente van de Vrijheidskerk? Is er een idee bij waar u uw schouders onder zou willen zetten?” Want het is zonneklaar dat er veel menskracht nodig is voor het uitvoeren van de wensen en ideeën.

Het moderamen van de wijkkerkenraad

online kerkdiensten

   

Link naar online kerkdiensten:


wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.