hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 10 juli 2022  10:00 uur:
ds. L.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 17 juli 2022  10:00 uur:
ds. C. Kapteijn, Graft-de Rijp
 
 24 juli 2022  10:00 uur:
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
 
 31 juli 2022  10:00 uur:
ds. J.J.F. van Melle, Oudorp


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Uit de wijkkerkenraad

Uit de vergadering van de wijkkerkenraad Zuid op 3 mei 2022
Stond in het vorige stukje over de vergadering van de wijkkerkenraad Zuid nog dat Cor Docter aantrad als “de waarnemer van de waarnemer”, het ziet er nu naar uit dat hij de rol van voorzitter van de wijkkerkenraad langere tijd zal vervullen. Het is fijn dat hij bereid is dit te blijven doen.
Cor opende de vergadering in deze tijd na Pasen en ook in de week van 4 en 5 mei met aandacht voor de begrippen “Verrijzenis en bevrijding” met het lezen van een verhaal over de Emmaüsgangers met als laatste woorden “Vrede zij met jullie”.

De wijkkerkenraad boog zich deze vergadering over veel cijfers. Ale-Jan Algra lichtte de jaarrekening 2021 van de diaconie toe, Joan Maljaars deed hetzelfde met de jaarrekening 2021 van het college van kerkrentmeesters. Voor het betreffende jaar vertoonden de cijfers van beide jaarrekeningen een gunstig beeld.

Onlangs viel een predikant op het laatste moment uit maar er kon toen wel gebruik gemaakt worden van de al opgestelde liturgie en preek. Dat was de aanleiding om een “Noodzondagsbrief” op te stellen waarvan gebruik gemaakt kan worden wanneer er onverwacht geen predikant beschikbaar is. In deze noodzondagsbrief is de standaardliturgie opgenomen en daarnaast is er een preek beschikbaar. Een aantal leden van de wijkkerkenraad is bereid een dergelijke dienst te leiden.

De AK heeft een kerkrentmeester en een ouderling-kerkrentmeester benoemd. Er wordt nog gezocht naar een geschikt moment voor de bevestiging, waarschijnlijk in september. In dezelfde maand, op 25 september, zal een startzondag voor wijk Zuid worden georganiseerd. De organisatie van deze dag wordt nog nader uitgewerkt.

In het kort kwamen de vacatures voor predikanten, binnenkort in wijk Noord en over twee jaar in Zuid, aan de orde. De eerste stap in het proces om beide vacatures te vervullen is het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring (een verklaring dat een gemeente zeker gedurende acht jaar in staat is een predikant te betalen). Deze stap is inmiddels gezet.

Corona is nog niet helemaal weg maar toch kunnen de meeste maatregelen in dit verband weer losgelaten worden. Wat blijft is dat de banken in de Vrijheidskerk blijven staan zoals ze nu staan en dat het collecteren via de bokalen in de hal blijft plaatsvinden. Het voorbedeboek wordt in ere hersteld. Het ligt op de tafel in de stiltehoek en vlak voor de dienst haalt de diaken het boek uit de kerk en neemt dit mee naar de predikant. Wanneer u een voorbede uit wilt laten spreken kunt u dit in het voorbedeboek schrijven.

Ria de Rijke

online kerkdiensten

   

Link naar online kerkdiensten:


wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.