hit counter joomla


Komende vieringen

 
 16 juni 2019  11:00 uur:
ARK-viering Josephkerk
 
 23 juni 2019  10:00 uur:
ds. J. Timmerman, Sint Maarten
 
 30 juni 2019  10:00 uur:
ds. N.W. Visser, Noord-Scharwoude
 
 07 juli 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 9 juni Pinksteren. Meestal eindigen we de lezing over Pinksteren uit het boek Handelingen bij de schampere opmerking van een van de omstanders, dat de leerlingen wel dronken zullen zijn (vers 13 van Handelingen 2). Dan geven we eigenlijk aan deze beschimpende lieden het laatste woord. En laatste woorden blijven altijd hangen. Dit is nu net niet wat Lucas nastreeft. Hij sluit zijn pinksterverhaal immers níet af met de opmerking van een van de weglachers. Deze criticasters pógen wel door hun honende woorden heel de vreugde om zeep te helpen; ze probéren wel met hun spottende woorden de geestdrift blussen; ze tráchten wel met hun vileine uitspraken hun omstanders te overtuigen van hun gelijk (je treft ze overal aan: zulke mensen die alleen maar neerhalen en afkammen… Vaak staan ze aan de zijlijn…), maar Lucas geeft hen bepaald géén podium. Hij meldt, dat er inderdaad zulke lui rondlopen – hij ontkent de realiteit niet –, maar gaat dan onmiddellijk verder met zijn vertelling: dat Petrus opstaat, zijn stem verheft en gaat duiden wat er allemaal gebeurt: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël.’ Waarna Petrus voortgaat om over zijn Meester te vertellen: dat déze door God tot Heer en Messias is aangesteld.
Van Lucas’ terloopse tussenzin maken wij veelal een slotzin. Alsof het hierbij blijft. Ook in onze Nieuwe Bijbelvertaling zijn de episode over de komst van de Heilige Geest en het verslag van Petrus’ toespraak uit elkaar getrokken. Men heeft er twee aparte tekstblokken van gemaakt. Ook in onze vertaling lijken de spotters dus aanvankelijk het laatste woord te hebben. Maar dit is aan Petrus.
In de pinksterdienst van dit jaar lezen we daarom dóór. We maken van de sluitzin een tussenopmerking en gaan dan over op waar het werkelijk om draait: de Petruspreek. Laat de minachters ondertussen maar honen; laat de uitjouwers maar hun gal spugen; het is de Geest die ons drijft. Het is de Geest die het tegengif is dat de snode aanvallen (soms verpakt in zoete woorden) inkapselt en onschadelijk maakt. Het is de Geest die ons overeind houdt. Het is de Geest die waait, waardoor niemand ons omver kan blazen!

16 juni Oecumenische viering in de Josephkerk, Nassaulaan 2. De dienst begint om 11.00 uur. Voorgangers: pastoor Erna Peijenburg en doopsgezind lekenpreker Joke Bakker. Thema: ‘Horen, zien, delen en… vieren!’ De Vrijheidskerk is op deze feestelijk zondag van de oecumene gesloten.

7 juli Kinderen die de kindernevendienst, kinderclub en/of basisschool verlaten krijgen de zegen. De dienst staat in het teken van afscheid en opnieuw beginnen. Wie na de viering een persoonlijke zegen wil ontvangen, kan naar voren komen.

14 juli Start van de zomerdiensten samen met de lutheranen. De eerste dienst is in de Vrijheidskerk. Dan komen we op 21 juli samen in de Lutherse Kerk, op 28 juli en 11 augustus opnieuw in de Vrijheidskerk. Zondag 4 augustus is een tussenzondag: de lutheranen en wij kerken dan in de eigen kerk. Het zal in deze zomerdiensten over Salomo, de zoon van David, gaan.

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

kerkdiensten

vrijheidskerkOver de kerkdiensten Sectie Zuid - De Vrijheidskerk

Elke zondag om 10:00 uur is er een kerkdienst in De Vrijheidskerk.
Het adres van het kerkgebouw is: Hobbemalaan 2a, 1816 GD Alkmaar.

 

Kerkomroep

kerkomroepIn De Vrijheidskerk is een zender van kerkomroep.nl aanwezig. De kerkdiensten worden via internet rechtstreeks uitgezonden en zijn ook op een later tijdstip te beluisteren.
Gemeenteleden die niet is staat zijn om naar de kerkdienst te komen en geen beschikking hebben over internet, komen in aanmerking voor een ontvanger van kerkomroep. Informeert u bij uw predikant, kerkelijk werker of contactpersoon.

Rechts op deze pagina staan directe links naar de laatste opnamen. De opnamen met een starttijd kort voor 10:00 uur zijn de reguliere kerkdiensten. Op de website kerkomroep.nl staan meer opnamen. Daar kunt u ook opnamen downloaden.

Weet u dat er ook apps zijn voor Android, I-Phone en Windows Phone?

Zondagbrieven

zondagsbrief zuidDe meeste zondagen komt er een zondagsbrief uit met daarin de orde van dienst en mededelingen. Rechts op deze pagina kunt u zondagbrieven downloaden voor zover deze beschikbaar zijn.
Kopij: mail voor dinsdagavond naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden doorgegeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd.
Uit deze versies van de zondagsbrieven zijn privégegevens verwijderd. Wilt u bijvoorbeeld toch een kaartje sturen, stuur dan een mailtje naar de makers van de zondagsbrief.