Uit de vergadering van de wijkkerkenraad Zuid op 2 mei 2023
Aan het begin van de vergadering staat de voorzitter stil bij deze tijd tussen Pasen en Pinksteren, om precies te zijn tussen Pasen en Hemelvaart. Het is de tijd waarin de verhalen over de Emmaüsgangers en de verschijningen van Jezus worden gelezen. De discipelen sluiten zich in deze periode af en Thomas twijfelt. Cor leest de tekst van Muus Jacobse:

Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking
.

Dit is ook de tijd tussen koningsdag en 4 en 5 mei waarin we stilstaan bij de velen die vielen. Laten we niet vergeten.
Daarna bespreekt de wijkkerkenraad een aantal praktische zaken waarbij de jaarrekeningen 2022 van de diaconie en van het CvK aan de orde komen. Met kijkt met tevredenheid terug op de diensten tijdens de paascyclus: de vespers in de veertigdagentijd, Palmpasen en de feestelijke dienst op eerste Paasdag waarin twee gemeenteleden belijdenis deden. Bijzonder was de dienst op 30 april: een zang- en gedenkdienst naar aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis. Met verwachting kijkt men uit naar de serie zomerdiensten (van 25 juni t/m 23 juli) waarin hongerdoeken centraal staan. Het thema van deze serie is “Doek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven”. Op 16 juli gaat Nielspeter Jans voor de laatste keer voor in de dienst. Op uitdrukkelijk verzoek van Nielspeter en Doetie zal hun afscheid sober zijn.

Ria de Rijke

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links