Donderdag 18 mei: Hemelvaart. Ochtendgebed om 11.00 uur, hierna een lunch (hopelijk) in de Vredestuin. Thema: ‘Aan tafel’.
Al jaren is het de gewoonte om de dienst op Hemelvaartsdag om de beurt bij elkaar te vieren: de ene keer in De Blije Mare, de andere keer in de Vrijheidskerk. Deze keer is de Vrijheidskerk aan de beurt.
We hebben gekozen voor een viering met aansluitend een lunch, passend bij het jaarthema van de PKN: Aan tafel! Van de tafel van de Heer, naar de tafel van verbinding.
Het ochtendgebed begint om 11 uur. Aansluitend drinken we koffie en bij deze bent van harte uitgenodigd om dan nog te blijven om samen van de lunch te genieten. Bij mooi weer zullen we de tafels dekken in de tuin.
We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u zich daarom opgeven via de inschrijflijsten die op 7 en 14 mei in de hal van de kerk liggen of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Van harte welkom en graag tot ziens.

Zondag 21 mei. Op deze zondag ‘Weeskinderen’ (Jezus is opgevaren en de Geest is nog niet uitgestort… We voelen ons als verweesde kinderen) vieren we samen avondmaal om ons tóch de nabijheid van Christus te binnen te brengen. We besteden aandacht aan het levenswerk van die andere onlangs gestorven inspirerende theoloog: Kees Waaijman. Zijn psalmvertalingen geven voldoende stof tot (over)denken. Op zondag ‘Weeskinderen’ worden we ‘Wezerkinderen’. Wat dit betekent? Op 21 mei wordt het uit de boeken gedaan, uit de boeken der Psalmen.

Zondag 28 mei Pinksteren. Thema: ‘Veelkleurig’. Bij aankomst zult u zien, dat de regenboogvlag gehesen is. We gaan lezen over de regenboog na de zondvloed, de Babylonische spraakverwarring en de uitstorting van de heilige Geest en we vieren de veelkleurigheid en pluriformiteit. Bij de paasdoek zeggen we tegen de kinderen: ‘God houdt van kleuren, van alle kleuren!’
Een drietal verschillende manieren, waarop je, volgens hoogleraar Heleen Zorgdrager, tegen de schepping aan kunt kijken, zal o.a. worden belicht: 1. De statische schepping. 2. Schepping-in-wording en 3. Oneindige natuurlijke variëteit.

Zondag 4 juni. Oecumenische viering in De Blije Mare, Voorgangers: Louise Pondman en Karen Wilson. De dienst begint om 10.30 uur. De Vrijheidskerk is gesloten.

Drie driehoekenZondag 11 juni. Thema: ‘Drie maal drie eenheid’. Vandaag, de zondag na Zondag Trinitatis (Zondag van de Drie-eenheid) overdenken we op drie verschillende manieren driehoeksverhoudingen. Hiervoor hoeft u geen wiskunde in uw pakket te hebben (gehad), maar wél geloof in uw hart.

Zondag 18 juni. Een bijzondere viering! Een Tomas-viering! U weet wel, dit is geen gewone dienst (geen enkele dienst is trouwens ‘gewoon’…), maar een dienst zonder preek. Wie komt wordt gevraagd het door de werkgroep Eredienst uitgezochte thema op een eigen manier uit te werken. Na het gezamenlijke begin en de lezing gaan we in groepen uiteen. Het thema is: ‘Kreatief met kerk’. U kunt zich aansluiten bij een zanggroep, een bijbelgroep, een creatieve groep, een kijkgroep, een voorbedegroep, enz. In al deze groepen staat de kerk in het middelpunt. Na verloop van tijd komen we weer samen en sluiten we de dienst af.

Zondag 25 juni. Eerste van de vijf zomerdiensten. Jaren geleden hingen we in de veertigdagentijd hongerdoeken op in de kerk: grote lappen stof met kleurrijke afbeeldingen erop. Ze liggen al jaren opgerold in de kelder. De leden van de werkgroep Eredienst hebben ze opgediept en bekeken. Ze zijn zo mooi, dat we er een tentoonstelling van gaan maken. Tijdens de vijf zomerdiensten (van 25 juni tot en met 23 juli) zijn ze in kerkzaal en hal te bekijken. Elke zondag halen we er eentje naar voren. Ds. Yvonne Bos en ik bereiden deze zomerdiensten voor. Yvonne gaat de eerste en vijfde keer voor en ik de tussenliggende drie zondagen. Zij doet op 25 juni de doek ‘Bijbelse vrouwen’ (India, 1990) uit de doeken. Want, ja, vrouwen gaan voorop!
Voor wie het niet weet: het hedendaagse gebruik van de hongerdoek gaat terug op een oude, middeleeuwse gewoonte. Tijdens de vastentijd (veertigdagentijd) werden de altaren en beelden in de kerk bedekt met grote doeken. Pracht en praal werden aan het zicht onttrokken. Het was immers een tijd van versobering. Eerst waren het eenvoudige linnen doeken die men gebruikte, later werden ze beschilderd. Eenmaal beschilderd deden ze dienst bij verkondiging en catechese.

Hongerdoek 1612 in de Münster unserer Lieben Frau Freiburg im Breisgau

Hongerdoek in de Münster Unserer Lieben Frau in Freiburg im Breisgau, Duitsland, 1612.
Deze doek is de grootste hongerdoek van Europa, ca. 10 x 12 meter met een gewicht van bijna 1000 kg.

Midden jaren zeventig van de vorige eeuw werd de in onbruik geraakte hongerdoek opgepakt door de Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie Misereor. Kunstenaars uit ontwikkelingslanden werd gevraagd nieuwe hongerdoeken te ontwerpen met actuele thema’s rondom Jezus’ leven, lijden en sterven. Zo kwamen armoede, onrecht en geweld in beeld, maar ook hoop, verzoening en nieuw leven. Elk jaar werd een nieuwe doek gemaakt. Ook in onze, protestantse kring werden ze al gauw ingezet. Nu komen ze weer een aantal weken bij ons in zicht.

South Creake Lent Array

Church of Our Lady St Mary, South Creake, Norfolk

Zondag 2 juli. De tweede zomerdienst. Doek: ‘De kruisweg van het volk’ (Chili, 1982). We besteden o.a. aandacht aan de afschaffing van de slavernij, nu 160 jaar geleden.

Zondag 9 juli. De derde zomerdienst. Doeken: ‘De vreemdeling in ons midden’ (Zuid-Afrika, 1994) en ‘Samen aan tafel’ (Duitsland, 1997). Jezus zit aan tafel bij de Emmaüsgangers. Hij is de vreemdeling in hun midden en breekt het brood. Ook wij hebben vreemdelingen in ons land, om ons heen. Ook wij breken deze zondag het brood en heffen de beker. We vieren samen avondmaal en gedenken de Heer én de vreemdelingen en verdrevenen van onze tijd.

Zondag 16 juli. Doek: ‘Onder de regenboog’ (Haïti, 1982). Het is de vierde zondag in de reeks van zomerdiensten en de laatste dienst waarin ik zelf voorga. Tijdens de dienst zal ik, zoals elke vertrekkende ambtsdrager dit doet, beloven geheim te houden wat mij vertrouwelijk ter ore is gekomen. Aan ‘Samen Verder’ komt dan een einde (hoe onwerkelijk is het om dit te beseffen!).
Het thema van de dienst: ‘Endangered’ (Engels voor ‘bedreigd’). Dieren, mensen, de natuur wordt bedreigd. Maar de hongerdoek laat zien, dat we tóch leven onder de regenboog. En dit zet alles in een ander licht!
Na afloop van de dienst willen Doetie en ik in hal en zaal graag van u/jullie persoonlijk afscheid nemen.

 Nielspeter Jans

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links