Er is een einde gekomen aan de beperkende maatregelen voor het kerkelijk leven.
Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen.

  • Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst. Daarom is het voorstel om voorlopig de banken te laten staan zoals ze staan, 1,5m afstand van elkaar.
  • Het hanteren van de basisregels blijft belangrijk: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende ventilatie, bij klachten thuis blijven.
  • Liederen kunnen weer volop meegezongen worden.
  • Collecteren via de bokalen in de hal.
  • De diensten blijven digitaal uitgezonden worden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.
  • U bent weer welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst.

Afbeelding van PIRO via Pixabay

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links