hit counter joomla


Komende vieringen

 
 20 okt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 27 okt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 03 nov 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 10 nov 2019  10:00 uur:
ds. N.W. Visser, Noord-Scharwoude

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


 

6 oktober: dienst in het teken van dierendag. Zie hiernaast.

 

20 oktober: We vieren samen avondmaal. Tijdens de dienst nemen we afscheid van ouderenpastor Albert Kozijn. Na afloop van de viering kunt u hem in gang en zaal zelf bedanken voor zijn inzet.

 

27 oktober: Afscheid en bevestiging ambtsdragers. We zingen allerlei liederen die voortkomen uit het hart van de kloostergemeenschap Iona, m.m.v. het dubbelkwartet o.l.v. Bert Rootmensen.

 

3 november: Doopdienst. Onze jongeren werken aan deze dienst mee.

 

24 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar m.m.v. onze zanggroep o.l.v. Cor Docter

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook