hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. A. Groenendijk
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
ds.. J.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 10 juni 2022  19:30 uur:
Taizéviering


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Nieuws uit de Vredestuin

Over zonnestraaltjes en lichtpuntjes …
Vorige keer deden we een oproep voor donaties aan gemeenteleden om de buxushagen en -struiken, die ten prooi waren gevallen aan de buxusmot, te kunnen vervangen. We zij heel blij en dankbaar dat er gehoor is gegeven aan deze oproep. Er is bij het schrijven van dit artikel inmiddels € 245,- binnengekomen. Hopelijk druppelen er nog wat donaties binnen. We kunnen in ieder geval een start maken met nieuwe aanplant. We willen iedereen die een donatie heeft gedaan heel hartelijk bedanken voor de bijdrage. We zijn hier heel dankbaar voor en u kunt ervan uitgaan dat het geld goed besteed gaat worden.

Inmiddels kunnen we de werkzaamheden aan de voorkant van de kerk, het fietsplein, bijna afronden. Het plein is, op een paar kleine puntjes na, klaar. De bomen en de beplanting rond het plein zijn geplant en een gedeelte van de verlichting is aangebracht. Er volgen nog meer lichtpuntjes …

Voor de plaatsing van de ‘fietsbeugels’ moeten we nog even geduld hebben omdat er een probleem is met de levering, maar dat gaat ook goed komen!
Het betekent ook dat we ons weer kunnen richten op het onderhoud van de Vredestuin aan de achterkant van de kerk. Officieel is de wintertijd aangebroken en nog steeds is er kleur in de tuin. Een van die vrolijke noten is de Rudbeckia Little Henry (De zonnehoed, vlak bij het paadje naar het pomphuisje). De bloemen van de zonnehoed lijken net kleine zonnestraaltjes. Iets waar we in deze moeilijke en sombere tijd misschien allemaal wel heel veel behoefte aan hebben en wat het bewijs is dat de natuur zich niets aantrekt van COVID-19. Ondanks alle ellende op het nieuws en in de media zijn dit voor ons in ieder geval de boodschappen van ‘Geloof, Hoop en Liefde’. De belofte dat het ook weer goed gaat komen!

Een mooie ontdekking was, dat zich spontaan een egel in de tuin gehuisvest heeft: de egel heeft zijn/haar intrek genomen in het egelhuis. Op advies van de egelbescherming voeren we de egel bij, totdat hij/zij goed doorvoed de winterslaap in kan gaan. Zo proberen we daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het beschermen en behouden van dit bijzondere dier, wat al miljoenen jaren bestaat, maar door toedoen van de mens ernstig wordt bedreigd.

De aansluiting van de Vredestuin bij de organisatie van ‘de Groene Route’ is nu definitief en in de volgende Samen Verder zullen wij de data van ‘de open tuinen dagen’ aan u doorgeven.
Verder willen wij u er op attenderen dat op de facebookpagina van de Vrijheidskerk (Samen rondom de Vrijheidskerk) en de daaraan gekoppelde facebookpagina ‘De Vredestuin - Vrijheidskerk Alkmaar’ regelmatig nieuwsberichten worden gedeeld, vergezeld met foto’s.

licht fietsplein 12