hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. A. Groenendijk
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
ds.. J.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 10 juni 2022  19:30 uur:
Taizéviering


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Nieuws uit de Vredestuin

Bij het schrijven van dit stukje over de Vredestuin zijn de berichtgevingen over de weersvoorspellingen voor de komende week die van sneeuw, ijzel en vorst en wij hebben net de bestelling van planten ter vervanging van de aangevreten Buxus opgehaald bij de kweker… Misschien zit het mee, misschien valt het tegen, maar we hopen de planten voordat de aangekondigde sneeuwstorm roet in het eten gooit, nog te kunnen planten. U hoort nog of dat gelukt is.

Het is fijn om te zien dat er ook in de winter regelmatig bezoekers in de tuin rondlopen. Ze wijzen elkaar op de voorjaarsbollen die boven de grond komen en de bloeiende kerstrozen en cyclaampjes. Een ander maakt foto’s van de berijpte sierappeltjes naast het kerkelijk bureau en weer een ander kijkt of hij de ijsvogel kan spotten.
Ook is het leuk om te zien dat buurtbewoners soms het pad aan de voorkant van de kerk oplopen om de planten aan de voorzijde van de kerk te bewonderen. Daar komen hopelijk binnenkort de eerste bollen ook boven de grond. Als er niet te veel sneeuw valt en het niet te hard vriest worden dinsdag 9 februari de lang verwachte fietsaanleunbeugels geplaatst.
We deden mee met de Nationale Tuinvogeltelling en hadden weer een mooie score.
Inmiddels is ook de folder voor 2021 van de Groene Route gedrukt en zijn de vlaggen binnen.
Ondanks de lockdown hebben we niet stil gezeten als tuingroep. De ijsvogelwand is helemaal gerenoveerd en vrijgemaakt van zwerfvuil. Er zijn wat gaten voorgeboord om de ijsvogel uit te nodigen er te komen nestelen. Er zijn mooie wenskaarten gemaakt met foto’s uit de Vredestuin en deze willen we graag verkopen op de open tuinendagen. Voor mensen een leuke herinnering aan het bezoek van de tuin (en de kerk) en misschien ook leuk om een kaart te sturen naar gemeenteleden (of vrienden en bekenden) die wel een steuntje in de rug of een bemoediging kunnen gebruiken in deze onzekere tijden. Caroline maakte een prachtig ontwerp voor het binnenplein met veel groen en mogelijkheid om zitjes te creëren en zoals Edith (vanuit de kerkenraad) vorige keer al schreef, hopen we dat dit een vervolg gaat krijgen.
In deze verwarrende tijd met alle discussies, sombere voorspellingen en verschil van inzichten wil ik eindigen met de volgende tekst van Albert Einstein:
“Kijk aandachtig naar de natuur. Je zult alles zoveel beter begrijpen”
Misschien dat deze moeilijke tijd de mens tot inzicht doet komen dat het écht anders moet met hoe wij omgaan met de aarde, de planten en de dieren en de mens welvaart boven welzijn heeft geplaatst.

Ditta Voetberg