hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. A. Groenendijk
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
ds.. J.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 10 juni 2022  19:30 uur:
Taizéviering


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Nieuws uit de Vredestuin

En dan, voordat je het weet, zijn we al in de nazomer en staat de herfst voor de deur.
In de tuin beginnen de laatste planten aan hun bloeiperiode. Anderen zetten mooie zaaddozen en de eerste druiven beginnen te rijpen.
De bijenboom vlak naast de containeropstelplaats (achter het bankje) bloeit dit jaar voor het eerst en de grote wit/crème bloemtrossen trekken met hun zoete geur heel veel bijen en hommels. Het is één van de laatstbloeiende bomen in de late nazomer en de herfst en de nectar van de bloemen hebben bijen hard nodig. Het geeft ze soms net dat beetje extra energie om de winter te overleven. Na de bloemtrossen volgen de rood-zwarte zaden die weer aantrekkelijk zijn voor de vogels.

2 0394.jpg 0394Als we terugblikken op de 5 Open Tuinen Weekenden i.s.m. ‘De Groene Route’ van dit jaar, kunnen we alléén maar terugkijken met een gevoel van dankbaarheid en blijdschap: wat was er veel belangstelling en wisten veel mensen de tuin te vinden en dit nog los van mensen uit de buurt die trouw de tuin bezoeken om maar niets te missen van welke planten er in welk jaargetijde bloeien. Daarnaast leken we wel ‘zegeningen van boven’ te ontvangen omdat het elk weekend prachtig weer was.

Met de egels gaat het goed: er zijn nog steeds gemiddeld 3 mannetjes die het voederstation regelmatig bezoeken. Het is wat krap in de bak en dat geeft soms vermakelijke situaties als twee heren alle twee tegelijk willen eten. Op facebook hebben we 2 filmpjes geplaatst van zo’n moment. Het is wel de reden geweest dat er inmiddels een wat groter voederstation is geplaatst zodat de egels ook gewoon vredig naast elkaar kunnen eten en op de nachtcamera is te zien dat dit werkt. Vrouwtjes met jongen hebben we (nog) niet gezien, maar volgens de egelbescherming zijn er ook nog maar sinds kort jonge egels gespot in Noord- Holland, dus wie weet.

2 0366.jpg 0366Als alles meezit, wordt er in begin oktober gestart met de renovatie van een gedeelte van de oude paden van grindtegels en het kale binnenplein. Het door Caroline ontworpen plan is uiteindelijk goedgekeurd en er is een bedrijf in de arm genomen die veel ervaring heeft met ‘vergroenen’ van b.v. schoolpleinen en openbare ruimtes, waarbij zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruikt worden en ook veel zelfwerkzaamheid kan worden ingebracht. Op de tekening is te zien hoe de nieuwe situatie wordt. Alle tegels gaan eruit en worden vervangen door beter waterdoorlatend materiaal. En er komt meer groen om het water ook beter vast te houden. Het is weer zo’n klein stapje in de goede richting om een bijdrage te leveren aan de klimaatcrisis. En al die kleine projecten met elkaar maken misschien dat onze aarde weer kan herstellen van al de roofbouw die erop gepleegd wordt.
Als er in oktober gestart wordt met de werkzaamheden kunnen we wél wat hulp gebruiken om de oude tegels eruit te halen en deze te verwerken tot speelse zitbankjes. Heb je zin en tijd houdt dan de zondagsbrief en Facebook in de gaten voor een oproep. Wij zorgen voor de inwendige mens! Gezellig als je komt!

SamenVerderBinnepleinOntwerp