hit counter joomla

Kerkdiensten

 
 22 mei 2022  10:00 uur:
ds. A. Groenendijk
 
 29 mei 2022  10:00 uur:
ds. L. van den Dool, Broek op Langedijk
 
 05 juni 2022  10:00 uur:
ds.. J.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 10 juni 2022  19:30 uur:
Taizéviering


 

Zondag 15 mei vieren wij met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Joan Idzenga leidt deze dienst. Ook zij is als lid betrokken bij onze gemeente. Zij komt in haar dagelijks werk als geestelijk verzorger in Westerhout en Nieuwpoort regelmatig onze gemeenteleden tegen, die daar tijdelijk dan wel vast wonen.

 

Zondag 22 mei zal voorgaan Annerien Groenendijk. Ook geen onbekende. Haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep is ons allen bekend. Gelukkig komen we haar vaker tegen buiten het ziekenhuis, dan er in.

 

Hemelvaartsdag 26 mei is er in de Vrijheidskerk geen dienst. Wij gaan dan naar De Blije Mare, waar om 10 uur een zangdienst zal worden gehouden.

 

Zondag 29 mei gaan we een dienst beleven met ds. Leon v.d. Dool. Ik noem dat dan een dominee van de buren. Hij is verbonden aan de Hervormde kerk in Broek op Langedijk. Voor de mensen die weleens naar Petrus in het land kijken, daar is hij ook al eens voorbijgekomen.

 

5 juni Pinksteren. Ds. Theo Witkamp gaat voor in deze dienst. De kinderen hebben weer iets leuks verzonnen. Ze hebben ook een verrassing, want … de kerk is dus jarig vandaag.
En met de kerk bedoelen we dan alle christenen in de hele wereld.

 

10 juni (vrijdag). Om half 8 is in de Vrijheidskerk een Taizéviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. De liturg is dan Peter Tuinman en de zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen zal van zich laten horen en dat is altijd feest. Dit alles in het kader van de week van de Oecumene.

 

Op 12 juni gaan alle kerkgangers van aangesloten kerken bij de ARK naar de afsluitende dienst in de Immanuelkerk in De Blije Mare. De voorganger zal daar zijn Wim van Houten, van het Leger des Heils. Deze dienst begint om 10 uur. De Vrijheidskerk is dan dus gesloten.

 

Op 3 juli gaat ds. Bert Griffioen bij ons voor. In deze dienst gaan 2 kinderen, Amélie en Matthias, de kindernevendienst verruilen voor de tienerdienst en worden uitgenodigd voor Provider.
De leiding van de KND verzorgt in deze dienst hun opstapje naar een volgende fase. 


facebook

Nieuws uit de Vredestuin

Ietsje later dan gepland, maar eindelijk was het dan zover: op dinsdag 12 oktober werd begonnen met de herinrichting van het binnenplein. Dit, nadat eerst alle tegels van het binnenplein door tuingroepleden en extra hulptroepen weggehaald waren, het zogenaamde ‘tegelwippen’. In plaats van tegels is er nu een halfverharding aangebracht, gemaakt van het zogenaamde Achterhoeks Padvast. Dit is een natuurlijk materiaal dat bestaat uit kwartsiet, hoekig van vorm waardoor het compact in elkaar grijpt. Het vormt een mooie stevige ondergrond waar makkelijk overheen gelopen kan worden, ook met rollator en kinderwagen. Voor dit Padvast is het (in tegenstelling tot grind of split), niet nodig om eerst een plastic wapeningsmat aan te brengen. Beter voor het milieu dus!

binnenplein werkDe eerste dagen kleurde het Padvast nog wat bruinig, maar inmiddels is het een stuk lichter van kleur. Door de lichte kleur heeft het een hoge lichtreflectie waardoor het pad en het binnenplein in de schemer en ’s-avonds goed te volgen zijn.
Ook belangrijk: tijdens een natte periode wordt het water snel afgevoerd naar de ondergrond en zullen er nauwelijks plassen water blijven staan. De oude grindtegels vanaf de containeropslag zijn ook verwijderd en ook hier is Padvast aangebracht. Het pad en het binnenplein heeft nu veel mooiere organische lijnen.

binnenplein na2De volgende stap zal zijn dat er van de ‘gewipte’ tegels mooie zitbankjes worden gemaakt die de rondingen van de halfverharding volgen. Zo worden de oude tegels mooi hergebruikt. Vervolgens zullen de extra plantvakken, die nu ontstaan zijn, nog ingeplant worden met groene beplanting. Denk dan aan bijvoorbeeld de beplanting die ook aan de voorkant van de kerk is aangebracht, zogenaamde ‘Prairiebeplanting’ . Dit zijn planten die tegen een stootje kunnen en zowel langere periodes van droogte als veel regen kunnen weerstaan. Méér groen en halfverharding i.p.v. tegels maken dat het op het binnenplein op zonnige dagen waarschijnlijk een stuk aangenamer te vertoeven is, omdat het zonlicht minder weerkaatst en geabsorbeerd wordt door al het steen en er dus meer natuurlijke verkoeling is. Het kon er soms op zonnige dagen net een oven zijn en mensen zochten hun toevlucht in de schaduw onder de grote platanen.

We noemen het proces van tegels eruit en groen erin ook wel klimaatadaptief tuinieren: de bodem verbeteren en bedekt houden, vergroening in de tuin op alle fronten, beheersing van de waterkringloop en tegel eruit, plant erin. Een stap verder is het om te kijken welk materiaal je nu zoal de tuin binnenhaalt en de invloed daarvan op het klimaat. Oftewel, is het materiaal duurzaam, wat doet het met mijn footprint, kan het gerecycled worden en hoe is het eigenlijk geproduceerd. Wat is daar de invloed van op het klimaat? Met andere woorden: als tuingroep proberen we heel goed te kijken hoe we als tuin/kerk een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis. Ook al is de Vredestuin maar een piepklein onderdeeltje van de door de mensheid o, zo uitgeputte aarde, wij zijn er van overtuigd dat als heel veel mensen dit soort kleine stapjes zetten er uiteindelijk winst valt te behalen. Op de Open Tuinen Dagen proberen we dit ook uit te dragen en mensen voor te lichten. Een stukje rentmeesterschap! Dankbaar en mooi (vrijwilligers)werk, waar we veel energie uit halen!