Passie en Pasen zijn nabij; de tijd van lijden, verdragen en opstanding. De tijd waarin de verliezer overwinnaar wordt. Daarmee komen ook alle uitvoeringen van muziek- en spektakelstukken voor deze tijd aan bod, waarvan de Matthäus Passion en the Passion wel de bekendste zijn. Welke de voorkeur heeft is iets zeer persoonlijks. Belangrijker is het bereiken van mensen die op zoek zijn naar inhoud. Laat polarisatie daarin verre van ons zijn.

Op de AK vergadering d.d. 21 februari 2023 was het DB van Noord aanwezig ter nadere kennismaking en om enkele gezamenlijke punten te bespreken. Het was goed om elkaar daarbij eens fysiek te ontmoeten en in de ogen te kijken.
In deze vergadering was ds. Nielspeter Jans ook weer aanwezig. Per 1 maart heeft hij zijn werkzaamheden weer volledig hervat, een felicitatie waard. Wel heeft de WKR Zuid de intentie uitgesproken ds. Hanneke Ruitenbeek nog langere tijd als ambulant predikant aan te houden ten behoeve van de continuïteit in het pastoraat.
Het is verheugend dat het CvK in dhr Dirk Seeleman weer een secretaris heeft.

Op onze vergadering d.d. 17 januari 2023 was de Taakgroep Jeugd en Jongeren op bezoek. Een aantal vragen en bespreekpunten moeten hunnerzijds nader worden geformuleerd. In de vergadering van 21 maart zal hier een vervolg aan worden gegeven.

De denktank, inmiddels omgedoopt tot “Toekomstgroep”, heeft een inspirerende start gehad. De vraag van de AK is een advies uit te brengen over de vraag hoe de PGA er tegen 2030 uit zou moeten en kunnen zien. Het is de bedoeling voor de zomer 2023 een eerste stuk hierover gereed te hebben dat aan de AK en de beide WKR’en gepresenteerd kan worden. Ik zal het daarna geïnteresseerd vanaf de zijlijn volgen. De vacature voorzitter AK per september staat nog open. Het is interessant en leuk werk en dat overtreft zeer zeker de te leveren inspanning. Het zou mooi zijn als hier tegen de zomervakantie invulling aan kan worden gegeven.
Een goede tijd gewenst.
Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links