De AK vergaderde op 21 november.
Eerst was de redactie van Samen Verder te gast, daar waren geen bijzonderheden.
De begrotingen zijn toegelicht door de penningmeesters en nader besproken. De begroting van het CvD heeft een negatief resultaat, dat is conform het beleid om de komende jaren in te teren op de reserves.
De begroting van het CvK geeft eveneens een negatief operationeel resultaat te zien, maar hier kan nu al bij worden aangemerkt dat de predikantskosten lager zullen gaan uitpakken. Het is immers niet te verwachten dat per 1 januari volgend jaar al invulling aan de vacatures kan worden gegeven, helaas, ondanks dat beide beroepingscommissies hard aan het werk zijn. Deze post gaat dus meevallen.

De AK stelde beide begrotingen voorlopig vast, met dank aan de penningmeesters. Ze zullen in beide kerken ter inzage aan de gemeente worden gelegd en ze kunnen desgewenst bij de penningmeesters digitaal worden opgevraagd. Vragen en reacties kunnen tot 10 december gericht worden aan de penningmeesters. Hierna zal de AK de definitieve begrotingen medio december vaststellen.
Er is geruime tijd gesproken over de ontwikkelingen rond de Wijkplaats in Oudorp en wat daar mee samenhangt, hier gaan we de volgende vergadering op door. Tevens is uitgebreid gesproken over de verwachtingen van de Toekomstgroep. Na het vaststellen van de visie en de succesvolle gemeenteavond over dit onderwerp op 8 november jl., wordt de Toekomstgroep gevraagd een implementatietraject te schetsen.
Wanneer dit nummer uitkomt is het bijna Kerst. Namens de AK wens ik allen gezegende kerstdagen met mooie vieringen en een goede, veilige jaarwisseling.

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links