Inmiddels is ook de tweede fietsverkoping op het COA terrein succesvol verlopen. Op woensdag 6 december is de derde verkoping gepland.
Nieuw is dat ik mijn werkzaamheden als coördinator van de Fietswerkgroep overgedragen heb aan Anno Bos die nu al bijna 2 jaar met veel plezier in ons team meedraait. Ik blijf zelf gewoon meedoen met allerlei klusjes en kan dat op deze manier hopelijk nog een poos volhouden. Daniel Zoetelief van het COA sprak op de afgelopen vergadering nogmaals zijn waardering uit voor ons initiatief. Al die tijd heeft hij geen enkele klacht over ons ontvangen. Wij zijn blij met de garantie van het COA dat we in dreigende omstandigheden altijd een beroep op het noodteam van het COA kunnen doen.

Wie van u als gemeenteleden wil kennismaken met het werk van het COA kan zich aanmelden bij Anno (06 11 44 02 78). Er wordt dan voor ons een excursie georganiseerd. Ik hoop werkelijk dat u bereid bent zich te verdiepen in de omstandigheden van de asielzoekers. Wij zijn ook geen eigenaars van ons land en deze wereld maar worden “ballingen Sions” genoemd.

Verder
Naar aanleiding van de kennismaking op het fietsfeest in de stadsfabriek Marconistraat 5, Alkmaar hebben Anno en ik kennisgemaakt met Richard Kooge.
Hij coördineert allerlei doelen van Global Goals Alkmaar (www.globalgoalsalkmaar.nl) en dus ook op fietsgebied. Richard heeft o.a. contact met een medewerker van Stadswerk Alkmaar die de “weesfietsen” van Alkmaar toewijst. Weesfietsen zijn fietsen die de gemeente Alkmaar bij opruimingsacties heeft opgehaald en onteigend zijn nadat de eigenaars het hebben laten afweten. Wij komen daar ook voor in aanmerking. Op woensdag 8 november hebben we de eerste lading fietsen bij het station Alkmaar opgehaald. Zie foto met Rob Pedersen van Stadswerk Alkmaar, die de leiding erover heeft. Gerard de Weerdt verzorgde het transport. Hij kreeg nota bene een lekke band als dank voor zijn hulp aan ons! U heeft drie werkelijk heel mooie damesfietsen gedoneerd die gebruikt gaan worden als lesfiets bij het Hilde project in de Mare Nostrum, Alkmaar- Noord. Daar krijgen vrouwen fietsles op donderdagochtend.

Mocht u een fiets willen doneren, belt u naar: Theo Bruin, telefoon 072 512 42 02 of 06 10 19 68 85.
Anno Bos verzorgt het ophalen van fietsen uit Alkmaar Noord en ik doe Zuid.
Hartelijke groet van Theo Bruin, mede namens Anno Bos en Geert Jongsma van het “Fietsproject voor kinderen van Asielzoekers”.

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links