In de afgelopen periode vergaderde de AK op 16 januari. Deze keer kwamen Margo Wielinga en Jeroen Otto namens de pioniersgroep Link-Up op bezoek. Stap voor stap is er een format neergezet waarmee men goed verder kan. Twee goedlopende activiteiten zijn een huiskerk en een wandelclub.

Link-Up is in 2020 gestart met een subsidie van de PKN, aangevuld met een bijdrage van de PGA. Het is de wens door te gaan als “Pioniersplek light”. Link-Up blijft zo wel een pioniersplek maar niet langer in het stramien van de PKN. De kosten komen dan volledig voor de PGA.

Een PKN-begeleider kan ad hoc worden ingehuurd. Link-Up zal hiertoe bij het CvK een begroting voor een periode van drie jaar indienen. Het is bewonderenswaardig hoe de kerngroep de moed erin houdt, maar men is nog wel op zoek naar versterking. Dus...

Verder spraken we over de ontwikkelingen in Noord en Zuid, met name waar dit het beroepingswerk betreft, en een betere Noord-Zuidverdeling binnen de AK, waarvoor naar een oplossing wordt gezocht.

De enquête van de Toekomstgroep zal worden doorgezet naar de diverse taak- en werkgroepen.

Besloten wordt dhr. Binnendijk, voorzitter van het CVK, te machtigen voor het regelen van alle zaken betreffende de verkoop van de pastorie.

De AK gaat akkoord met het toelaten van de Kapelkerk (Nederlands Gereformeerde Gemeente) tot de Alkmaarse Raad van Kerken. Zo is het procedureel geregeld.

Last but not least heeft de AK heel veel waardering voor al het werk dat alle vrijwilligers uitvoeren. Dit moet op termijn uitmonden in het weer eens organiseren van een vrijwilligersavond.

Vele handen maken licht werk, ook in de kerk!

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links