Het wordt weer Pasen en we gaan weer op weg naar Pinksteren. Dit kerkelijk jaar lezen we in de kerken uit het Evangelie naar Marcus en dat Evangelie heeft een bijzonder einde. Eigenlijk eindigt dat Evangelie met de mededeling dat het verhaal van de vrouwen over het lege graf niet werd geloofd en dat zij in verwarring achterbleven. Als wij de kerk zouden binnenstormen met de mededeling dat we een leeg graf gevonden hadden, zou ons hetzelfde overkomen. Het is ook een ongelofelijk verhaal.

De gemeenten die het verhaal van Marcus hadden gelezen, zullen gezocht hebben naar een passend einde van het verhaal over Jezus van Nazareth. Dat einde kon toch niet de verwarring van de vrouwen zijn waarmee Marcus oorspronkelijk zijn verhaal had afgesloten? Ook niet de boodschap dat iedereen maar weer gewoon naar huis moest gaan. Voor die eerste gemeenten was er iets nieuws begonnen, iets echt nieuws. Daarvoor waren ze bij elkaar op de eerste dag van de week, daarvoor lazen ze dat hele verhaal van Marcus aan elkaar voor. Hoe die laatste verzen aan het verhaal van Marcus zijn toegevoegd weten we niet. Misschien is het verhaal wel teruggestuurd naar de schrijver, met de vraag hoe het verder ging met dat verhaal van Jezus van Nazareth. Er zijn twee versies van een nieuw slot aan het Evangelie. De ene zegt dat de vrouwen alles aan Petrus en de zijnen hadden verteld, maar niet geloofd werden en dat Jezus van Nazareth toen maar zelf was verschenen en ze had opgedragen om dat goede nieuws aan iedereen te gaan vertellen. Het andere slot heeft het uiteindelijk gehaald. Ook daarin wordt benadrukt dat het niet werd geloofd.
Nu worden vrouwen vaak niet geloofd en dat overkwam ook Maria van Magdala. Ze was vroeger niet helemaal goed bij haar hoofd geweest, Jezus van Nazareth had wel zeven demonen uitgedreven, een behoorlijk genezingsproces zouden we tegenwoordig zeggen. Maar geloven deden ze het niet. Ook niet toen twee van de volgelingen Jezus van Nazareth buiten de stad tegen waren gekomen, dat kan toch niet hebben ze geroepen. Maar uiteindelijk verscheen hij aan de elf leerlingen, Judas was een andere weg ingeslagen, en Jezus was duidelijk ontstemd over dat ongeloof.
Dat nam niet weg dat die volgelingen van Jezus van Nazareth de opdracht kregen om de hele wereld rond te trekken en aan iedereen het goede nieuws bekend te maken. Dat ging dus niet zomaar. Je moet wel echt geloven om er voor uit te komen. De mededeling dat jouw geestelijk leider uit de dood is opgestaan, is voor de één een dwaasheid en voor de ander een ergernis. Je hebt kracht nodig om dat te kunnen geloven en uit te kunnen dragen. Pas na de Pinksteren laten Petrus en Johannes zien hoe het moet, ze zeggen tegen een bedelaar: "Geld of goed hebben we niet maar in de naam van Jezus sta op!" Als we het verhaal van Pasen tot ons nemen en naar Pinksteren biddend kracht gaan opbouwen kunnen ook wij er voor uit gaan komen. Ook in onze stad genoeg mensen die langs de kant van de weg zijn gekomen.

Bas van der Bent

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links