In de afgelopen periode vergaderde de AK op 16 april en 28 mei.
De jaarrekeningen van het CvK en van het CvD zijn besproken en definitief goedgekeurd. Door omstandigheden is het er niet van gekomen er een gemeenteavond over te houden. In het najaar, bij de behandeling van de begrotingen, zijn we voornemens dat wel te doen, gekoppeld aan een ander onderwerp, hoogstwaarschijnlijk iets uit de voortgang van de Toekomstgroep.
We scherpten het verschil tussen ambtsdrager en taakdrager aan. Het belangrijkste punt is het wel/niet mogen stemmen in zaken die dat vereisen. In alle andere gevallen werkt iedereen op dezelfde wijze mee.

Aanvulling is en blijft altijd van harte welkom. Denk er nog eens over na, het hoeft niet altijd zwaar beladen en belast te zijn, het mag ook wat lichter en meer projectmatig.
Voor zover het de AK betreft zijn we er mee ingenomen dat het voor beide wijken is gelukt een nieuwe predikant te vinden. De verbintenissen zullen na de vakantieperiode plaatsvinden, Zuid per 1 september en Noord per eind september.
Allen een goede tijd gewenst - hetzij op vakantie, hetzij thuis - met het goede vooruitzicht in het nieuwe seizoen weer voluit van start te kunnen gaan.

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links