Het is best een tijdje geleden dat we van ons hebben laten horen, tenminste, hier in Samen Verder. Niet dat we stil hebben gezeten, integendeel. Na de bijeenkomst in november, waarvan een kort verslag stond in de Samen Verder van december, hebben we, via de kerkenraden, de taak- en werkgroepen benaderd met de vraag om een of twee initiatieven in te dienen die in lijn met de gelanceerde toekomstvisie liggen.
Die vraag is in januari gesteld; de reacties wilden we uiterlijk 1 april binnen hebben.
En … gelukkig kwamen de reacties binnen!

Samen met de kerkenraden zijn deze reacties besproken. Het is mooi om te zien dat er door een aantal werkgroepen al initiatieven zijn genomen om de samenwerking met de wijken onderling gestalte te geven. Ook zijn er flink wat acties aangedragen die in de komende periode opgepakt zullen worden. Onderaan dit artikeltje vindt u een greep uit de door de taak- en werkgroepen ingediende (voorgenomen) acties c.q. geplande activiteiten.

Een van de vervolgstappen die in de toekomstvisie is benoemd is communicatie. Dat is natuurlijk een containerbegrip en het is altijd makkelijk om te roepen dat de ‘communicatie’ beter moet; dan weet je nog niet waar je moet beginnen …
Op initiatief van twee leden van de Toekomstgroep is er een groep samengesteld met vrijwilligers die op dit moment iets doen met communicatie(-kanalen) binnen onze gemeente. Na de eerste bijeenkomst is men in kleiner comité verder gegaan met de vraag: Hoe kunnen we de communicatie stroomlijnen en overzichtelijker maken?
De volgende actiepunten zijn benoemd:
- Opstellen communicatieplan (gebaseerd op het communicatieplan uit 2017, maar dan korter en krachtiger én met duidelijke richtlijnen en handvatten voor gemeenteleden).
- Introduceren van een gebruikersvriendelijke kerkapp waarmee o.a. eenduidig gecommuniceerd kan worden naar de gemeente.
Een greep uit de voorgenomen acties en uit te werken ideeën (in willekeurige volgorde):

 • Twee gezamenlijke diensten wijk Noord/Zuid organiseren in 2025.
 • Bekendmaken van elkaars predikant in zondagsbrief wijk Noord en Zuid.
 • De samenwerking met de Kindernevendienstleiding Noord wordt verder uitgebreid.
 • Kerkzaal inrichten met kunstwerken rond hoogtijdagen.
 • Mogelijk gezamenlijke inkoop van producten voor kerkelijke vieringen.
 • Nadenken over de toekomst van het verzorgingspastoraat.
 • Bewoners nieuw appartementencomplex uitnodigen voor bezichtiging tuin.
 • Organiseren van talentenmarkt in tuin en kerk.
 • Het organiseren van zes interactieve vieringen voor zowel jongeren als volwassenen.
 • Het organiseren van een diaconale reis naar Athene voor hulp aan vluchtelingen.
 • Onderzoeken of gezamenlijke kerstviering voor ouderen van Zuid en Noord weer mogelijk is.
 • Streaming via Facebook zo mogelijk overzetten op ander platform.
 • Tijdens een kerkdienst direct waar mogelijk online visueel contact zoeken met gemeenteleden die elders in de wereld diaconale taken verrichten.
 • Activiteit voor geloofsgesprekken organiseren met een gezamenlijke maaltijd.
 • Bijeenkomst over de klimaatproblematiek organiseren.
 • Communicatielijnen in kaart brengen (oude communicatieplan verversen).
 • Voorstel uitwerken om een nieuwe kerk-app in gebruik te nemen.
 • Kerstwandeling in en rond De Blije Mare.
 • Gospelnight: doorstart 2025.
 • Wandeltochten: in de veertigdagentijd en adventsperiode.
 • Mogelijkheid creëren voor voorbede voor gemeenteleden aansluitend aan de eredienst.
 • Aparte webpagina lanceren waarop de andere taak- en werkgroepen hun nieuws/voortgang kunnen plaatsen d.m.v. foto's, video's en teksten.

Op moment van schrijven is er nog geen overleg geweest met de AK. Dit staat gepland op 16 juli. Daarin zullen we de uitwerking van de toekomstplannen verder bespreken; wordt vervolgd.

Joan Maljaars

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links