hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Activiteiten

 

Jozef en zijn broers in de kunst.

Vanaf 13 januari. Jaloezie en strijd tussen broers verandert in onderlinge verbondenheid. Deze actuele thema’s vinden we in het verhaal van Jozef uit het Bijbelboek Genesis. Rembrandt heeft dit verhaal prachtig in beeld gebracht. Tijdens vier maandagavonden kijken we naar kunst en bespreken we de thema’s in dit verhaal. Van harte welkom.

Lees meer...

Laatdienst: David

2 februari: David, de held van Israël op z'n oude dag
“Tussen de granietbrokken van het onvermijdelijk vind je overal het gruis van het toeval. Teveel wegen leiden uiteindelijk nergens heen. Maar soms vermoedde ik in een toevallige ontmoeting een voorteken van boven.”

Lees meer...

Oefencirkel verbindende communicatie

“Deze ochtenden beleef ik als Pokon omdat we er allemaal door groeien en bloeien,” aldus een deelneemster.
De Zwaan, 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 8 juni. Deze oefencirkel is een vervolg op de basistraining ‘Verbindende communicatie’. Heb je deze bij ons of elders gevolgd, dan kun je je voor deze oefencirkel aanmelden. De maandelijkse bijeenkomsten worden telkens ingeleid met een thema.

Lees meer...

Film: The Mourning Forest

Zaterdag 8 februari: The Mourning Forest van filmregisseuse Naomi Kawase.
Tijd en ruimte vloeien in elkaar over in het onmetelijke groen van Naomi Kawase’s sublieme The Mourning Forest. Een aardse meditatie over rouw en verlossing. Het ís een lyrische film vol van een letterlijk natuurlijke spiritualiteit. The Mourning Forest volgt een oudere man en zijn jonge begeleidster Machiko het bos van Nara in.

Lees meer...

Alpha

Op dinsdag 11 februari start er weer Alpha. Op deze avond kan je kijken of Alpha iets voor jou is! Deze keer worden speciaal twintigers en dertigers van harte uitgenodigd om mee te doen.
Bij Alpha ga je aan de slag met de basis van christelijk geloven waarbij elkaar ontmoeten het uitgangspunt is. Een Alpha-avond begint met een gezamenlijke maaltijd.

Lees meer...

Film: An

Zaterdag 15 februari: An van filmregisseuse Naomi Kawase.
Sentaro is een ex-crimineel maar nu eigenaar van een bakkerij. Hij serveert "dorayaki's", koekjes gevuld met zoete rodebonenpasta. Een oudere dame, Tokue, biedt aan om hem te helpen. Na wat twijfel accepteert Sentaro het aanbod. Tokue blijkt fantastische rode bonenpasta's te maken, mede dankzij haar oude, geheime recept.

Lees meer...

Steunpunt Verlies en Rouw

Op dinsdag 18 februari is Het Steunpunt weer geopend. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee klaar en kunt u praten met lotgenoten. Het thema is deze keer ‘Lichtpuntjes’ en start om 14.45 uur.
We gaan dan kijken naar wat ons in het algemeen steun geeft in het leven zonder onze dierbare ander.

Lees meer...

Film: Down to Earth

Zaterdag 29 februari: op zoek naar wijsheid met de film Down to Earth.
Filmmakers Renata Heinen en Rolf Winters gooiden het roer tien jaar geleden drastisch om nadat ze zich bewust werden van de vraag: wat willen we onze kinderen (2, 4 en 7 jaar oud) eigenlijk meegeven? Op zoek naar antwoorden beginnen ze met z’n vijven aan een wereldreis.

Lees meer...

Film: Latcho Drom

Zaterdag 7 maart: een volk onderweg: Latcho Drom.
Tony Gatlif (Algerije, 1948) toont het verhaal van zigeuners, hoe zij zich hebben verspreid vanuit Azie over het vasteland van Europa. In achtereenvolgens India, Egypte, Turkije, Roemenië, Hongarije, Frankrijk en Spanje geeft hij een beeld van de minachting en haat waarmee de bevolking hen onthaalt.

Lees meer...

Kunnen we de apocalyps nog afwenden?

12 maart. Naast het vluchtelingenprobleem, de verschuiving van economische machtscentra, de snel groeiende wereldbevolking en de robotisering van de arbeid is de klimaatcrisis een vijfde onzekerheid veroorzakende factor in het huidige tijdsgewricht.
De dreigende verandering van het klimaat tast onze verhouding tot onze natuurlijke leefomgeving en dus ons voortbestaan aan.

Lees meer...

Veel te laat heb ik jou liefgekregen

schrijfmeditatiemiddag 14 maart
“Veel te laat heb ik jou liefgekregen, schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. Binnen in mij was je, ik was buiten…”
Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze zinsnede uit het lied ‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door ‘paradijsvogels’, het seizoenthema van De Zwaan en de Laatdiensten.

Lees meer...

In dialoog met Seneca.

Vanaf 18 maart. Wat is gelukkig leven? Hoe doe je dat? We zoeken het antwoord op deze vraag bij filosoof Seneca die zijn zevende Dialoog aan dit onderwerp wijdt. We maken in deze verhandeling kennis met het Stoïsche gedachtegoed: alleen bezit van deugd garandeert geluk, al het daarvoor benodigde ligt in de mens zelf besloten. Seneca koppelt ‘geluk’ los van ‘genot’.

Lees meer...

Entre les murs

19 maart: Entre les murs.
François maakt zich klaar voor een nieuw jaar op een middelbare school in een moeilijke wijk. Culturen en denkwijzen botsen vaak met elkaar in het klaslokaal, dat een afspiegeling is van de hedendaagse Franse maatschappij. Hoe vermakelijk en inspirerend de leerlingen ook kunnen zijn, hun moeilijke gedrag kan elk enthousiasme van een onderbetaalde leraar dempen. François staat erop een omgeving te creëren waar respect en aandacht de boventoon voeren.

Lees meer...

Leven naar de dood?

Dialoogmiddag op 21 maart. Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke levensvragen? Veel! Want, wij zijn hier maar tijdelijk en hoe leef je goed? Hoe leef je met het besef dat het leven eindig is. En wat daarna? Mijn lieve hemel... De dood heeft een plek in ieders leven. Welke vragen heb je? Welke teksten en rituelen vind je dan passend om de dood te aanvaarden? Om het leven uit handen te geven? Wat troost je, wat verheugt je?

Lees meer...

Geen Bach zonder Luther

muzikale lezing op 28 maart.
Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd. Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach en over de overeenkomsten tussen beiden.

Lees meer...

Kijk! Van Eyck!


Een vierdaagse reis naar Gent en Brugge
We maken van woensdag 15 april tot en met zaterdag 18 april een excursie naar de kunst van Jan van Eyck.
Het wordt een busreis van De Vrijheidskerk naar een hotel in Gent. We bekijken op woensdagmiddag de oude stad en maken een boottocht. Op donderdag bezoeken we het Stadsmuseum én de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’.

Lees meer...

Sfeerbeeld Pasen maken op iPad

Ds. Sibilla Verhagen brengt ons de avond van 22 april in de sfeer van Pasen. Daarna gaan we met elkaar op zoek naar kleuren en vormen die bij de paasboodschap passen. We maken geen tekening, maar gaan via vormen en kleuren op zoek naar een sfeer die past bij het Paasfeest. We werken niet met een speciale pen maar tekenen en schilderen met onze vinger.

Lees meer...

Hannah Arendt

30 april: Hannah Arendt.
De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt (Barbara Sukowa) moet haar vaderland verlaten (ze werd geboren in 1906 in Linden bij Hannover). Ze vlucht voor de nazi's naar Amerika, waar ze onder andere werkt als journalist en docent. In 1951 krijgt zij het Amerikaanse staatsburgerschap.

Lees meer...

Godly Play

Een bijbelverhaal beleven op de manier van Godly Play? Dat is met verwondering en heilige stilte, maar ook ‘spelend’ op zoek gaan naar de betekenis van het verhaal.
We doen dit keer een gelijkenis. Gelijkenissen zitten in een doos van goud. Zou die gesloten doos open gaan? Dit keer vindt de bijeenkomst plaats op 13 mei in de Vrijheidskerk.

Lees meer...

Vincent van Gogh-dag

Aan het begin van de zomer op zaterdag 4 juli bekijken we twee films van Vincent van Gogh. Eternity’s Gate. In deze film, een impressionistisch portret van de laatste maanden uit het leven van Vincent van Gogh, wordt de zoektocht van Vincent van Goghs naar aanvaarding uitgebeeld. Dafoe, die de rol van Vincent van Gogh speelt, maakt een onuitwisbare indruk als de gekwelde, maar ook bezielde en gedreven kunstenaar.

Lees meer...

Fiets- en wandelretraite

in de duinen - datum in overleg
Tijdens de fiets- en wandelretraite kun je nadenken over de weg die je gaat met jezelf, met God en met de mensen om je heen. Je gaat deze dag aan het werk met jouw eigen vraag en met wat je aangereikt wordt: tijdens de eerste stop lees je een tekst ter overweging en tijdens de tweede stop wandel je ‘Het pad van je leven’ aan de hand van beelden en woorden en sta je stil bij waar je geraakt wordt.

Lees meer...

Zomerschool 2020

De weg van de held(in) - de stem van je hart.
In de zomerschool in augustus van 2020 bestuderen we allerlei mythische vertellingen en hun structuur. We ontmoeten aartsvader Abraham en kleinzoon Jacob, Orpheus en Eurydice, Odysseus en Parsifal, Petrarca en Dante, mensen op weg, op zoek. Wij vragen ons af: zijn er in de grote verhalen over de zoektochten naar wijsheid overeenkomsten aan te wijzen?

Lees meer...

Meer...

 
 01 feb 2020  16:00 uur:
Bijeenkomst wijk M
 
 16 feb 2020  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 15 mrt 2020  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 22 mrt 2020  19:30 uur:
Taizé-viering
 
 01 mei 2020
Cursus Grieks