hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Oefencirkel verbindende communicatie

“Deze ochtenden beleef ik als Pokon omdat we er allemaal door groeien en bloeien,” aldus een deelneemster.
De Zwaan, 7 oktober, 4 november en 2 december. Deze oefencirkel is een vervolg op de basistraining ‘Verbindende communicatie’. Heb je deze bij ons of elders gevolgd, dan kun je je voor deze oefencirkel aanmelden. De maandelijkse bijeenkomsten worden telkens ingeleid met een thema.

Lees meer...

Evangelieverhalen lezen met Kierkegaard

Vanaf 14 november. Søren Kierkengaard, theoloog en filosoof, leefde omstreeks 1830. Hij wordt de vader van het existentialisme genoemd met zijn aandacht voor het ‘enkele bestaan’ van ieder mens. In zijn uitgebreide oeuvre - hij heeft meer dan dertig boeken geschreven - komt hij met kritische vragen en opmerkingen, gericht aan de (in zijn geval: Lutherse) Kerk.

Lees meer...

Verbindende communicatie

Tweedaagse basistraining vanaf 16 november
Hoe vaak komt het niet voor dat de woorden of daden van een ander ons kwetsen of irriteren? Meestal zijn we dan geneigd om te denken dat ons nare gevoel veroorzaakt wordt door de ander. Als die nou maar veranderde ... Omgekeerd denkt hij of zij echter precies hetzelfde! Helaas werkt een gesprek over dit soort dingen vaak alleen maar averechts. Hoe communiceren we nou zó met anderen dat er wederzijds begrip ontstaat en we samen oplossingen vinden voor onze conflicten?

Lees meer...

Steunpunt Verlies en Rouw

Op 19 november is het Steunpunt Verlies en Rouw weer geopend.
Van 14.00 uur tot 14.45 is er inloop met koffie, thee en lotgenotencontact. Om 14.45 starten we met thema ‘Feestdagen en Rouw, een moeilijke combinatie’.

Lees meer...

Olde Mare Café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken wordt op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven. In dit najaar vindt het Olde Mare Café plaats op:
27 november: Gerrie Huiberts, pastor en kerkelijk medewerker in de Katholieke kerk vertelt verhalen vanuit haar geloofskoffertje.
Zij zal voorlezen uit haar kinderbijbel en vertellen over het idee achter het koffertje en de verhalen uit de kinderbijbel.

Lees meer...

Film: Boyhood

Filmavond op 28 november in De Blije Mare met de mogelijkheid vooraf samen een maaltijd te gebruiken.

Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden ouders die hun kind opvoeden. Centraal staat het leven van de zesjarige Mason die gedurende twaalf jaar wordt gevolgd tijdens zijn emotionele reis van zijn kindertijd tot aan de volwassenheid.

Lees meer...

Kerstwandeling

kerstwandeling2Vrijdag 13 december gaat de kerstwandeling voor de tiende keer van start. De wandeling gaat langs zes locaties: De Blije Mare (onderdeel nog in ontwikkeling), Kinderboerderij de Rekerhout (levende kerststal), het scoutinggebouw (met The Jordan River Singers), de Montessorischool op het Arkplein (in samenwerking met het Muziekatelier Alkmaar),

Lees meer...

Kerstmiddag Noord

De diaconie organiseert op 17 december in De Blije Mare een kerstmiddag voor ouderen; er staat ons een mooi programma te wachten.
Tussen 14.00 en 14.30 uur is er inloop met koffie en wat lekkers. Om half drie  beginnen we met de kerstviering. We lezen het kerstverhaal, overdenken op een creatieve manier de geboorte van Jezus en zullen we bekende kerstliederen zingen onder begeleiding van Sibilla Verhagen op de piano.

Lees meer...

Kerstmiddag Zuid

Op 18 december om 14;00 uur is er weer de jaarlijkse kerstmiddag, georganiseerd door de diaconie. Voor Alkmaar Zuid vindt de middag plaats in de Vrijheidskerk. U bent allen, jong en ouder, hiervoor uitgenodigd. De viering in Zuid is dit jaar gecombineerd met de ontmoeting op woensdagmiddag.

Lees meer...

Kerstviering Kresnetieviering

Op 24 december om 19.00 uur viert de Evangelische Broedergemeente haar traditionele Kresnetieviering.
Gastvoorganger is br. Roy Ho-ten-Soeng en organist is br. Atze Veldhuis. De dienst wordt opgeluisterd door gospelkoor The Jordan River Singers. U bent van allen van harte welkom. Neemt u familie en vrienden en buren mee.

Kijk! Van Eyck!


Een vierdaagse reis naar Gent en Brugge
We maken van woensdag 15 april tot en met zaterdag 18 april een excursie naar de kunst van Jan van Eyck.
Het wordt een busreis van De Vrijheidskerk naar een hotel in Gent. We bekijken op woensdagmiddag de oude stad en maken een boottocht. Op donderdag bezoeken we het Stadsmuseum én de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’.

Lees meer...

Bijbelkring

N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan op de zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect voor de bijbeltekst en voor elkaar is genoeg.

Lees meer...

Bijbelstudiegroep in Noord

Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van start gegaan. Wij komen regelmatig bij elkaar.
Samen de Bijbel lezen, ons verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te beantwoorden die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag. Dieper ingaan op levensvragen.

Lees meer...

Bijbelgroep Zuid

Op 12 september begint de bijbelgroep weer in de Pius X-kerk. Vorig seizoen lazen we sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja.
In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we heel andere teksten lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria, Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Stiltekring

Vanaf 17 september. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen, gezeten in een kring, na een korte inleiding, en ook meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 15.00 uur – 17.00 uur een boek bespreken en daar samen over nadenken en de verschillende leeservaringen uitwisselen. Dat doen we al jaren in De Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de bespreking in.

Lees meer...

Stilstaan op woensdag

‘Een dierbaar halfuurtje waarin ik tot rust kom’, aldus een bezoeker van ‘Stilstaan op woensdag’. Steeds meer gemeenteleden waarderen dit rustpunt midden in de week. Sommigen komen elke week, anderen af en toe een keer. We starten dit seizoen eerder, nl. op 18 september. We laten ons inspireren door een bijbeltekst, een lied, een gebed of muziek.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 14 nov 2019  20:00 uur:
Evangelieverhalen lezen met Kierkegaard
 
 16 nov 2019  10:00 uur:
Verbindende communicatie
 
 17 nov 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 19 nov 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 24 nov 2019  16:00 uur:
Bachcantate
 
 27 nov 2019  14:00 uur:
Olde Mare Café
 
 28 nov 2019  18:30 uur:
Film: Boyhood
 
 29 nov 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 02 dec 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 07 dec 2019  20:15 uur:
Concert Ferroforte
 
 13 dec 2019  18:30 uur:
Kerstwandeling
 
 15 dec 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 17 dec 2019  08:00 uur:
Kerstmiddag Noord
 
 18 dec 2019  14:00 uur:
Kerstmiddag Zuid
 
 24 dec 2019  19:00 uur:
Kerstviering Kresnetieviering