Met enige regelmaat informeren we u vanuit de beroepingscommissie.
Even ter herinnering: eind oktober hadden we de advertentietekst voor een nieuwe predikant opgesteld en voorgelegd aan de WKR en de AK. Begin november was een filmpje klaar, waarmee we ons als gemeente voorstellen. Zo kon half november de advertentietekst op de website van de PKN geplaatst worden (met doorverwijzing via een link naar de website van de PGA Alkmaar Noord “vacature”) en ook doorgeplaatst op twee websites met advertenties voor werk in christelijke organisaties, die zeer goed bekeken worden. (Reliwerk.nl en Jobfish.nl).
Dit alles is na afloop van de eredienst op 20 november jl. aan u als gemeente gemeld.

Van het mobiliteitsbureau van de PKN kregen we een tiental namen van beroepbare predikanten door. Daarnaast heeft u als gemeente ook zes namen van mogelijke kandidaten doorgegeven. Al deze predikanten hebben we benaderd, zowel schriftelijk als mondeling. We hebben alle kandidaten de tijd gegeven tot 9 januari om te reageren.
Op het moment van schrijven is die termijn nog niet verlopen.
Maar het is wel teleurstellend te moeten constateren dat tot nu toe geen der kandidaten het besluit heeft genomen te solliciteren. Uit de mondelinge contacten hebben we begrepen dat een fors aantal predikanten in de huidige functie voldoende uitdagingen heeft. Ook speelt veel mee dat men, door werk van de echtgenoot/note, en/of door studerende kinderen (voorlopig) gebonden is aan de huidige woonplaats. Er zijn ook specifieke persoonlijke redenen. Combinaties van bovengenoemde redenen komen ook voor.

Zoals gezegd, op het moment van schrijven loopt formeel de sollicitatieprocedure nog. De kans dat er alsnog iemand solliciteert is aanwezig, maar klein. Als commissie zullen we bespreken hoe we, eventueel met een bijgestelde tekst, opnieuw werven. Een en ander in overleg met het DB en WKR.

 Axel Bolderheij (voorzitter beroepingscommissie)

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links