Mijn naam is Hanneke Ruitenbeek en vanaf 1 december hoop ik in uw gemeente werkzaam te zijn als ambulant predikant voor tien uur in de week. Met het moderamen van de kerkenraad hebben we een afstemming gemaakt over de werkzaamheden. Mijn aandacht zal vooral gericht zijn op pastorale situaties. Ik hoop nauw samen te werken met het Pastorale team. Zij zijn allereerst mijn ‘ogen en oren’ in de gemeente. De eerste pastorale contacten zullen via dit team verlopen.

Mij is ook gevraagd oor en oog te hebben voor het werk van de kindernevendienst. Een mooi signaal van de kerkenraad om hen niet te vergeten.
In principe wordt de dinsdag mijn vaste werkdag in Alkmaar. Ik heb al gezien dat er in de Vrijheidskerk een mooie ruimte is waar ik ook kan werken tussen de bezoeken door.
Daar hoop ik dan op de dinsdagen zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
Dat dinsdag mijn werkdag wordt komt al meteen goed uit: ik kreeg een uitnodiging van de diaconie om de ouderen kerstmiddag van 20 december te bezoeken. Die uitnodiging neem ik graag aan. Het lijkt me een mooie gelegenheid om al met een aantal van u kennis te maken.
Een verdere kennismaking met de gemeente hopen we vorm te geven in de dienst van zondagmorgen 15 januari 2023. Een ambulant predikant doet geen intrede en hoeft niet bevestigd te worden. Maar er is wel voor gekozen om een enkel woord te wijden aan de verbintenis en een belofte uit te spreken. In de deze dienst waarin ik zelf voor ga zal dat gebeuren in overleg met de kerkenraad.
In december neem ik afscheid van de Protestantse Gemeente te Heiloo waar ik samen met mijn partner dertien jaar part-time predikant ben geweest. En dan gaat het ambulante avontuur beginnen. Naast mijn werkzaamheden in Alkmaar-Zuid zal ik ook werkzaam zijn in Limmen en in de Protestantse gemeente van Uitgeest-Akersloot. Ik heb zin om aan de slag te gaan en ik hoop dat ik iets voor u kan betekenen. Ik zie het met vertrouwen tegemoet.

Ds. Hanneke Ruitenbeek

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links