Uit de vergadering van de wijkkerkenraad Zuid op 10 januari 2023

Cor Docter sluit bij zijn opening van de vergadering aan bij de vieringen rond de jaarwisseling. Het thema van de Versper op oudejaarsdag was “We zijn er nog” en dat van de nieuwjaarsdienst luidde “Opnieuw geboren worden”. Om het nieuwe jaar op blijde toon in te luiden leest Cor de tekst van lied 880: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom. Couplet 4 van dit lied luidt:

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
Wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pas van de vrede
Tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Deze avond is ds. Hanneke Ruitenbeek aanwezig om kennis te maken. Zij neemt o.a. het pastoraat van de Vrijheidskerk op zich en staat in nauw contact met de werkgroep pastoraat. Tijdens het kennismakingsrondje blijkt dat zij met veel leden van de wijkkerkenraad al kennis heeft gemaakt.
Cor doet verslag van het gesprek dat het moderamen met Nielspeter Jans heeft gevoerd over de hervatting van zijn werkzaamheden. Conform de afspraken met de ARBO-dienst worden zijn taken stap voor stap uitgebreid. Begin februari vindt een vervolggesprek plaats.

Met voldoening kijkt men terug op de diensten die in de advents- en kerstperiode zijn gehouden. Ook de kerstmiddag voor ouderen, die na twee jaar weer georganiseerd kon worden, was goed bezocht en gezellig. Op 11 december vertelde Theo Bruin tijdens het koffie drinken op een boeiende over het fietsenproject in het AZC in Heerhugowaard. Medewerkers aan dit project en een leidinggevende van het COA stonden hem terzijde. De wijkkerkenraad merkt op dat een mandje voor financiële bijdragen aan het project werd gemist. De diaconie neemt de vraag over de financiën mee.
Naast deze terugblik is er ook een vooruitblik op de diensten in januari waarvoor opnieuw voldoende gastpredikanten zijn gevonden. Nielspeter zal in februari in twee diensten voorgaan.

Het plaatsen van een buurtkastje bij de Vrijheidskerk heeft wat vertraging opgelopen maar er wordt hard aan gewerkt. Als het kastje klaar is komt er informatie over in de zondagsbrief en in Samen Verder. Wordt dus vervolgd.

De taak- en werkgroepen doen verslag van hun activiteiten uit de afgelopen periode. De taakgroep Vorming & Toerusting meldt dat de flyer met het programma voor het voorjaar niet meer los aan Samen Verder kan worden toegevoegd. De reden daarvoor is dat het blad met ingang van januari per post wordt bezorgd. Het programma is nu als uitneembaar katern midden in Samen Verder opgenomen.

Cor sluit de vergadering met het lezen van een gebed “De Geest van Christus”.

Ria de Rijke

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links