Uit de vergadering van de wijkkerkenraad Zuid op 4 april 2023

Cor Docter schenkt als opening van de vergadering aandacht aan de Stille Week, de week waarin we met Jezus meelopen op zijn lijdensweg, Voor het licht kan worden is het eerst heel donker maar het loopt uit op Pasen, het feest van de trouw van God aan mensen. Cor haalt de bekende regels van Huub Oosterhuis aan:

Niemand weet wat leven is
alleen, dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

Nielspeter Jans heeft op zondag 2 april, precies 23 jaar na de zondag waarop hij zijn intrede deed in de Vrijheidskerk, aan de gemeente zijn afscheid aangekondigd. Samen met zijn vrouw heeft hij besloten per 1 september 2023 met vervroegd emeritaat te gaan. De afscheidsdienst vindt op 16 juli 2023 plaats.

Dit besluit van Nielspeter betekent ook dat de start met het beroepingswerk voor een nieuwe predikant in een stroomversnelling komt. Aan de Classis en aan het CCBB (Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken) dient toestemming te worden gevraagd voor het beroepen van een predikant. Hiervoor is, naast het geven van inzicht in de financiële situatie van de gemeente, ook een actueel beleidsplan nodig. Het huidige beleidsplan van de Vrijheidskerk loopt van 2019 tot 2023. Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft voor de periode 2023-2027 een voorstel voor een beleidsplan opgesteld dat op dit plan voortbouwt. In feite ontwikkelt de gemeente zich op de ingeslagen weg en afhankelijk van de praktische omstandigheden. Het nieuwe beleidsplan is beleidsarm opgesteld. Een ”Toekomstgroep”, bestaande uit leden van de wijken Alkmaar Noord en Alkmaar Zuid, is immers bezig na te denken over de vraag hoe de PGA (breed) rond 2030 eruit zou kunnen zien. De resultaten van de besprekingen van deze groep en het vertrek van Nielspeter kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen van het beleidsplan. De wijkkerkenraad stemt in met het voorstel voor het beleidsplan 2023-2027.

Een bijzonder agendapunt is de vraag of de Vrijheidskerk betrokken wil zijn bij het laten varen van een boot tijdens de Alkmaar Pride op 27 mei. Het is een initiatief van de pastoor van de Oud-Katholieke parochie en een vertegenwoordigster van de Laatdiensten. Het doel is het geven van bekendheid aan het feit dat mensen van de LHBTI+ gemeenschap niet alleen welkom zijn in kerken maar er ook deel vanuit maken. Betrokkenheid bij de boot betekent in feite dat de naam van de Vrijheidskerk genoemd wordt in de publiciteit rondom de Pride. Op die manier wordt breder bekend dat de doelgroep in onze kerk welkom is. Met hier en daar enige aarzeling stemt de wijkkerkenraad ermee in.

Het laatste agendapunt van de vergadering is altijd de vraag of iemand iets te melden heeft uit de werk- of taakgroep die zij/hij vertegenwoordigt. Dit levert steeds een interessant kijkje in alle activiteiten op!

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links