Per 1 september zijn we dan werkelijk predikantloos, per deze datum is ds. Nielspeter Jans met vervroegd emeritaat. Voor het invullen van de vacature volgen we het stappenplan van de PKN.
Dat bestaat uit:
Het opstellen van een profielschets van de te beroepen predikant(e). Deze willen we zo ruim mogelijk houden om de vijver niet bij voorbaat klein te maken. Uiteraard ligt het beleidsplan en een profielschets van de wijkgemeente Zuid hieraan ten grondslag.
Voordat een procedure kan worden gestart, dient door de AK een solvabiliteitsverklaring bij het CCBB te worden aangevraagd, dat is een verklaring waaruit blijkt dat een gemeente een predikant gedurende een aantal jaren kan onderhouden.

Daarna moet toestemming worden gevraagd aan het Breed Moderamen van de Classis Noord-Holland om de procedure te mogen starten. Beide stappen zijn gaande en voorwaardelijk voor de verdere voortgang.
Er dient een consulent te worden gevraagd die toeziet op het goed volgen van de procedure. Deze was snel gevonden in de persoon van ds. Hanneke Ruitenbeek.
Het instellen van een beroepingscommissie door de Wijkkerkenraad is eveneens gaande; na de vakantieperiode moet deze van start gaan.
Ondertussen kunt u als gemeente namen aandragen van predikanten die u kent en eventueel geschikt acht om bij ons predikant te worden. Deze namen kunt u indienen bij het moderamen van de Wijkkerkenraad Zuid.
Daarnaast zal de beroepingscommissie in samenspraak met de Wijkkerkenraad namen opvragen bij het Mobiliteitsbureau van de PKN en een advertentietekst opstellen. Wordt vervolgd.

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links