Na de dienst van Palmzondag heb ik de gemeente ingelicht over ons besluit om met vervroegd emeritaat te gaan. Dezelfde woorden nu hier op schrift:

“Het is vandaag, op de dag af, 23 jaar geleden, dat ik hier in uw midden verbonden werd aan de Protestantse Gemeente te Alkmaar, zondag 2 april 2000. Het is nu, zondag 2 april 2023, dat ik u meedeel, dat er aan mijn predikantschap over niet al te lange tijd een einde zal komen. Doetie en ik hebben besloten, dat ik met vervroegd emeritaat zal gaan. En wel een jaar eerder.Dit betekent dat ik op 1 september aanstaande met dit mooie werk zal stoppen.

Ik wil u dit persoonlijk laten weten. Vandaar deze mededeling. Ik begrijp heel goed, dat deze u zal overvallen.Let wel, ons besluit heeft niets met mijn gezondheid te maken: ik heb momenteel veel energie en zin in het werk. U en jullie hebben dit, naar ik hoop, wel gemerkt.Maar de mogelijkheid deed zich voor en daar maken we gebruik van. En het is ook goed zo.

De datum van het werkelijke afscheid staat nog niet vast. Misschien ergens in juli. De kerkenraad moet zich hier nog over buigen.Zo komt er een einde aan een mooie, enerverende tijd, waarin Doetie en ik ons omringd wisten en weten van tal van beminnelijke mensen. Wij hopen en vertrouwen dan ook, dat er zegen zal rusten op (nu nog) onze gemeente en op uw en jullie persoonlijke leven.”

Inmiddels is besloten dat de afscheidsdienst op zondag 16 juli zal plaatsvinden. In de maand augustus neem ik mijn vakantiedagen op. In of na september verlaten we de pastorie. We blijven niet in Alkmaar wonen, maar zoeken een voor ons betaalbare woning elders in het land.
Hartelijke groeten, ook van Doetie,
Nielspeter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links